Klinika Psychiatrii

Szpital Bielański
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
tel: 22 56 90 495
fax: 22 86 44 746
e-mail: kps@cmkp.edu.pl

Klinika funkcjonuje na bazie wielospecjalistycznego szpitala, co umożliwia współpracę kliniczną i prowadzenie badań interdyscyplinarnych w powiązaniu z wieloma obszarami medycyny. Czyni to klinikę jednym z wiodących ośrodków w zakresie psychiatrii konsultacyjnej oraz szczególnie atrakcyjnym miejscem do odbywania specjalizacji z psychiatrii.

W zakresie działalności leczniczej klinika specjalizuje się w kompleksowej diagnostyce zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem markerów biologicznych, neuroobrazowania i oceny neuropsychologicznej oraz w psychiatrii konsultacyjnej. Prowadzi skoordynowaną opiekę psychiatryczną w ramach działania Centrum Zdrowia Psychicznego i współpracujących jednostek, współpracuje również z rodzinami pacjentów z zastosowaniem metody Otwartego Dialogu. Na bazie jednostek  kliniki utworzono Centrum Zdrowia Psychicznego zapewniające kompleksową opiekę psychiatryczno-psychologiczną mieszkańcom dzielnicy Bielany we współpracy ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych.

Klinika Psychiatrii CMKP prowadzi liczne projekty badawcze i współpracuje naukowo z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Działalność naukowa kliniki skierowana jest głównie na: impulsywne i kompulsywne zachowania związane z jedzeniem i aktywnością seksualną, kardiometabolicznymi czynnikami ryzyka w chorobach psychicznych oraz uwarunkowaniami immunologicznych zaburzeń psychicznych u kobiet w okresie okołoporodowym i po porodzie.

Klinika realizuje aktualnie projekt badawczy 2022/ABM/03/00039  pt. „Leczenie farmakologiczne zaburzenia kompulsywnych zachowań seksualnych” oraz współpracuje naukowo z Institute for Neural Computation, University of California San Diego, USA oraz z Klinik fur Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover, Niemcy.

Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskiej z psychiatrii.


Pracownicy:

dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP – kierownik kliniki

Adiunkt
dr hab. n. med. Marta Goschorska

Asystent
dr n. społ.  Ewelina Kowalewska

Wykładowca
dr n. med. Wojciech Merk
dr n. med. Paweł Gosek

Koordynatora badania klinicznego
mgr Stanisław Kalużna


W wyniku prac badawczo-rozwojowych w Klinice Psychiatrii przygotowano aplikację KOG-SPS służącą do oceny funkcjonowania poznawczego sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

KOG-SPS
  • Jedyna polska aplikacja z aktualnymi normami do oceny funkcjonowania poznawczego sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.
  • Umożliwia dokonanie oceny funkcji poznawczych w grupie sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej w kilku obszarach – wnioskowaniahamowania, czasem reakcji.
  • Zmodyfikowane skrypty zadań poznawczych bazują na znanych w psychologii poznawczej klasycznych eksperymentach tj. Test Wieży z Hanoi, Test Wieży Londyńskiej czy też Zadanie Stroopa.

Autorami aplikacji są: prof. CMKP Michał Lew-Starowicz oraz dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak.

Link do pobrania aplikacji: https://www.cmkp.edu.pl/kog-sps/ 

CMKP nie gromadzi danych zebranych w aplikacji przez użytkowników, ani nie ma i nie będzie miała w przyszłości do nich żadnego dostępu.

CMKP oświadcza również, że:

    1. nie jest autorem, operatorem, usługodawcą aplikacji,
    2. nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie aplikacji,
    3. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z instalacją aplikacji i jej wykorzystywaniem.