Klinika Psychiatrii

Szpital Bielański
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
tel: 22 56 90 495
fax: 22 86 44 746
e-mail: kps@cmkp.edu.pl

Pracownicy

dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP – kierownik kliniki

Asystent
dr n. społ.  Ewelina Kowalewska

Wykładowca
lek. Magdalena Bzowska
mgr Izabela Jąderek
dr n. med. Wojciech Merk