Klinika Chorób Układu Krążenia

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail: waclaw.kochman@cmkp.edu.pl

PRACOWNICY
prof. dr hab. n. med. Wacław Kochman – kierownik kliniki
dr n. med. Ewelina Dziedzic