Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

Department of Biochemistry and Molecular Biology – English website at biolmol.cmkp.edu.pl

ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa
tel: 22-5693-810
e-mail: kzbk@cmkp.edu.pl

Pracownicy


Kierownik Zakładu

 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Profesorowie

 • Dr hab. n. med. Piotr Popławski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Joanna Bogusławska, prof. CMKP


Pracownicy

 • Dr n. biol. Anna Adamiok-Ostrowska- adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Dr n. biol. Katarzyna Arczewska – adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Dr n. med. Alicja Bauer – starszy wykładowca
 • Dr n. med. Małgorzata Grzanka – adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Dr n. med. Karolina Hanusek – adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • dr n. biol. Joanna Życka-Krzesińska – adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Mgr Wanda Małgorzata Krasuska – specjalista inżynieryjno-techniczny
 • lek. Dorota Kwapisz – doktorantka
 • Mgr inż. Alex Białas – specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Dr n. fiz. Agnieszka Paszun – gł. specjalista (sekretariat)
 • Mgr biol. Beata Rybicka – specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Iwona Milczarek – starsza woźna
 • Michał Milczarek – woźny
 • Agnieszka Szustkiewicz – starsza woźna

Działalność dydaktyczna

W Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej odbywa się rocznie ponad 40 kursów specjalizacyjnych, doskonalących i praktycznych w zakresie endokrynologii, diagnostyki laboratoryjnej i metod biologii molekularnej i komórkowej  (tj. np. rozdziału i detekcji białek: elektroforeza, Western Blot; oraz HPLC, ELISA, PCR czy hodowli komórkowych), chorób autoimmunologicznych, zaburzeń metabolicznych, przepływu informacji genetycznej, przewlekłych schorzeń wątroby i jelit, zagadnień związanych z onkogenezą i innych.

Działalność naukowa

W Zakładzie prowadzone są badania nad biologią molekularną chorób nowotworowych i autoimmunizacyjnych, w tym badania nad poszukiwaniem nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu skupiają się m.in. na mechanizmach molekularnych prowadzących do rozwoju i progresji raka tarczycy, sutka i nerki, ze szczególnym uwzględnieniem roli mikropęcherzyków, zaburzeń metabolizmu komórkowego, mechanizmów naprawy DNA, niekodujących RNA, a także ścieżki sygnałowej hormonów tarczycy. Prowadzimy również badania nad chorobami autoimmunizacyjnymi tarczycy i wątroby.


Aktualnie realizowane projekty badawcze

„Geny rzęskowe i ich znaczenie w raku nerki”

Program: Miniatura 6 (NCN)
Nr projektu: 2022/06/X/NZ3/00609
Wysokość finansowania:  48 400,00 zł
Czas realizacji: 15.09.2022 – 14.09.2023
Kierownik projektu: dr Anna Adamiok-Ostrowska

„Wielkoskalowa analiza jąderek w raku nerki: w poszukiwaniu nowych markerów diagnostycznych i celów terapii”

Program: OPUS 18 (NCN)
Nr projektu: 2 2019/35/B/NZ5/00695
Wysokość finansowania: 2 236 573,00 zł
Czas realizacji: 7.2020 – 07.2024
Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

„Określenie mechanizmów i kluczowych partnerów molekularnych kontrolujących ekspresję białek oporności wielolekowej (P-gp i BCRP) i ich funkcjonalność w modelu raka tarczycy”

Program: OPUS 15 (NCN)
Nr projektu: 2018/29/B/NZ3/02642
Wysokość finansowania: 892 290,00 zł
Czas realizacji: 04.02.2019 – 03.02.2022
Kierownik projektu: dr Marlena Godlewska

„Cząsteczki rekrutujące mezenchymalne komórki macierzyste do komórek raka nerki – zintegrowana analiza na poziomie transkryptomu, proteomu i metabolomu”

Program: OPUS 15 (NCN)
Nr projektu: 2018/29/B/NZ5/01211
Wysokość finansowania:  1 836 395,00 zł
Czas realizacji: 13.02.2019–12.02.2022
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP

„Czy białko hMTH1 może modulować odpowiedź komórek tarczycy na stres oksydacyjny?”

Program: Miniatura (NCN)
Nr projektu: DEC-2018/02/X/NZ5/01049
Wysokość finansowania: 50 000,00 zł
Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2019
Kierownik projektu: dr Katarzyna Arczewska

„Biologiczna rola mikropęcherzyków jako nośników sygnałowych w progresji nowotworów złośliwych (rak tarczycy i rak sutka). Odpowiedź komórek immunologicznych w oddziaływaniu z mikropęcherzykami”

Program: OPUS 11 (NCN)
Nr projektu: 2016/21/B/NZ5/00063
Wysokość finansowania: 799 500,00 zł
Czas realizacji: 02.03.2017 – 01.03.2020
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka

„Rola klastra miR-106b-25 oraz genu MCM7 w regulacji proliferacji, migracji i apoptozy w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego u człowieka”

Program: PRELUDIUM 11 (NCN)
Nr projektu: 2016/21/N/NZ5/00510
Wysokość finansowania: 149 995,00 zł
Czas realizacji: 03.2017 – 03.2020
Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Maria Rodzik

„Cząsteczki mikro RNA pośredniczące w działaniu TGF-beta1 w raku nerki: poszukiwanie nowych potencjalnych markerów nowotworzenia i celów terapeutycznych”

Program: Grant Fundacji Naukowej Polpharmy
Nr projektu: Polpharma 35/2017
Kwota finansowania: 407 520,00 zł
Czas realizacji: 01.01.2017 – 30.12.2019.
Kierownik projektu: dr Joanna Bogusławska


Ostatnio opublikowane prace Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej

2023

2022

 • Grzanka M, Stachurska-Skrodzka A, Adamiok-Ostrowska A, Gajda E, Czarnocka B. Extracellular Vesicles as Signal Carriers in Malignant Thyroid Tumors? Int J Mol Sci. 2022 Mar 17;23(6):3262. doi: 10.3390/ijms23063262. PMID: 35328683; PMCID: PMC8955189. 
 • Bauer A, Habior A, Gawel D. Diagnostic and Clinical Value of Specific Autoantibodies against Kelch-like 12 Peptide and Nuclear Envelope Proteins in Patients with Primary Biliary Cholangitis. Biomedicines. 2022 Mar 29;10(4):801. doi: 10.3390/biomedicines10040801. PMID: 35453551; PMCID: PMC9029829. 
 • Bauer A, Habior A. Concentration of Serum Matrix Metalloproteinase-3 in Patients With Primary Biliary Cholangitis. Frontiers in Immunology. 2022 Apr Vol.13.  doi.org/10.3389/fimmu.2022.885229 
 • Popławski P, Bogusławska J, Hanusek K, Piekiełko-Witkowska A. Nucleolar Proteins and Non-Coding RNAs: Roles in Renal Cancer. Int J Mol Sci. 2021 Dec 4;22(23):13126. doi: 10.3390/ijms222313126. PMID: 34884928; PMCID: PMC8658237.
 • Hanusek K, Poletajew S, Popławski P, Kryst P, Głuchowska K, Piekiełko-Witkowska A and Bogusławska J. piRNAs and PIWI Proteins as Diagnostic and Prognostic Markers of Genitourinary Cancers Biomolecules 2022 12(2), 186; https://doi.org/10.3390/biom12020186 
 • Hanusek K, Rybicka B, Popławski P, Adamiok-Ostrowska A, Głuchowska K, Piekiełko-Witkowska A, Bogusławska J. TGF‑β1 affects the renal cancer miRNome and regulates tumor cells proliferation. Int J Mol Med. 2022 Apr;49(4):52. doi: 10.3892/ijmm.2022.5108. Epub 2022 Feb 18. PMID: 35179216.

2021 

 • Grzanka M, Piekiełko-Witkowska A. The Role of TCOF1 Gene in Health and Disease: Beyond Treacher Collins Syndrome. Int J Mol Sci. 2021 Mar 1;22(5):2482. doi: 10.3390/ijms22052482. PMID: 33804586; PMCID: PMC7957619.
 • Ratajczak M, Gaweł D, Godlewska M. Novel Inhibitor-Based Therapies for Thyroid Cancer-An Update. Int J Mol Sci. 2021 Oct 31;22(21):11829. doi: 10.3390/ijms222111829. PMID: 34769260; PMCID: PMC8584403.
 • Bogusławska J, Godlewska M, Gajda E, Piekiełko-Witkowska A. Cellular and molecular basis of thyroid autoimmunity. Eur Thyroid J. 2022 Jan 1;11(1):e210024. doi: 10.1530/ETJ-21-0024. PMID: 34981746.
 • Rudzinska-Radecka M, Janczewski Ł, Gajda A, Godlewska M, Chmielewska-Krzesinska M, Wasowicz K, Podlasz P. The Anti-Tumoral Potential of Phosphonate Analog of Sulforaphane in Zebrafish Xenograft Model. Cells. 2021 Nov 18;10(11):3219. doi: 10.3390/cells10113219. PMID: 34831440; PMCID: PMC8618692.
 • Wszola M, Klak M, Kosowska A, Tymicki G, Berman A, Adamiok-Ostrowska A, Olkowska-Truchanowicz J, Uhrynowska-Tyszkiewicz I, Kaminski A. Streptozotocin-Induced Diabetes in a Mouse Model (BALB/c) Is Not an Effective Model for Research on Transplantation Procedures in the Treatment of Type 1 Diabetes. Biomedicines. 2021 Nov 29;9(12):1790. doi: 10.3390/biomedicines9121790. PMID: 34944607; PMCID: PMC8698562.
 • Gajda E, Grzanka M, Godlewska M, Gawel D. The Role of miRNA-7 in the Biology of Cancer and Modulation of Drug Resistance. Pharmaceuticals (Basel). 2021 Feb 12;14(2):149. doi: 10.3390/ph14020149. PMID: 33673265; PMCID: PMC7918072. 
 •  Gaweł AM, Ratajczak M, Gajda E, Grzanka M, Paziewska A, Cieślicka M, Kulecka M, Oczko-Wojciechowska M, Godlewska M. Analysis of the Role of FRMD5 in the Biology of Papillary Thyroid Carcinoma. Int J Mol Sci. 2021 Jun 23;22(13):6726. doi: 10.3390/ijms22136726. PMID: 34201607; PMCID: PMC8268710. 
 •  Klak M, Łojszczyk I, Berman A, Tymicki G, Adamiok-Ostrowska A, Sierakowski M, Olkowski R, Szczepankiewicz AA, Kamiński A, Dobrzyń A, Wszoła M. Impact of Porcine Pancreas Decellularization Conditions on the Quality of Obtained dECM. Int J Mol Sci. 2021 Jun 29;22(13):7005. doi: 10.3390/ijms22137005. PMID: 34209772; PMCID: PMC8267664. 

2020

 • Arczewska KD, Krasuska W, Stachurska A, et al. hMTH1 and GPX1 expression in human thyroid tissue is interrelated to prevent oxidative DNA damage [published online ahead of print, 2020 Aug 20]. DNA Repair (Amst). 2020;95:102954. doi:10.1016/j.dnarep.2020.102954
 • Gajda E, Godlewska M, Mariak Z, Nazaruk E, Gawel D. Combinatory Treatment with miR-7-5p and Drug-Loaded Cubosomes Effectively Impairs Cancer Cells. Int J Mol Sci. 2020;21(14):5039. Published 2020 Jul 17. doi:10.3390/ijms21145039
 • Grytczuk A, Bauer A, Gruszewska E, Cylwik B, Chrostek L. Changed Profile of Serum Transferrin Isoforms in Primary Biliary Cholangitis. Journal of Clinical Medicine. 2020; 9(9):2894.doi: 10.3390/jcm9092894. PMID: 32911601; PMCID: PMC7564153. 
 • Adamiok-Ostrowska A, Piekiełko-Witkowska A. Ciliary Genes in Renal Cystic Diseases. Cells. 2020 Apr 8;9(4). pii: E907. doi: 10.3390/cells9040907
 • Williams DE, Le SN, Hoke DE, Chandler PG, Gora M, Godlewska M, Banga JP, Buckle AM. Structural studies of thyroid peroxidase show the monomer interacting with autoantibodies in thyroid autoimmune disease. Endocrinology. 2020 Feb 5. pii: bqaa016. doi: 10.1210/endocr/bqaa016. PMID: 32022847.
 • Dong H, Godlewska M, Wade MG. A rapid assay of human thyroid peroxidase activity. Toxicol In Vitro. 2020 Feb;62:104662. doi: 10.1016/j.tiv.2019.104662. Epub 2019 Oct 16.
 • Płazińska MT, Czarnywojtek A, Sawicka-Gutaj N, Zgorzalewicz-Stachowiak M, Czarnocka B, Gut P, Karlinska M, Fichna M, Stachowski A, Ruchała M, Krela-Kaźmierczak I, Królicki, Vitamin D deficiency and thyroid autoantibody fluctuations in patients with Graves’ disease – A mere coincidence or a real relationship, L.Adv Med Sci. 2020 Mar;65(1):39-45. doi: 10.1016/j.advms.2019.11.001. Epub 2019 Dec 27.
 • Rudzińska M, Czarnocka B.,The Impact of Transcription Factor Prospero Homeobox 1 on the Regulation of Thyroid Cancer Malignancy, Int J Mol Sci 2020 May 2;21(9):3220. doi: 10.3390/ijms21093220.
 • Czarnywojtek A, Zgorzalewicz-Stachowiak M, Czarnocka B, Sawicka-Gutaj N, Gut P, Krela-Kazmierczak I, Ruchala M. Effect of lithium carbonate on the function of the thyroid gland: mechanism of action and clinical implications.
  J Physiol Pharmacol. 2020 Apr;71(2). doi: 10.26402/jpp.2020.2.03. Epub 2020 Jul 2.

2019

 • Boguslawska J, Kryst P, Poletajew S, Piekielko-Witkowska A. TGF-β and microRNA Interplay in Genitourinary Cancers. Cells. 2019 Dec 12;8(12). pii: E1619. doi: 10.3390/cells8121619.
 • Godlewska M, Gawel D, Buckle AM, Banga JP. Thyroid Peroxidase Revisited – What’s New? Horm Metab Res. 2019 Dec;51(12):765-769. doi: 10.1055/a-1057-9469. Epub 2019 Dec 11.
 • Bogusławska J, Popławski P, Alseekh S, Koblowska M, Iwanicka-Nowicka R, Rybicka B, Kędzierska H, Głuchowska K, Hanusek K, Tański Z, Fernie AR, Piekiełko-Witkowska A.  MicroRNA-Mediated Metabolic Reprograming in Renal Cancer. Cancers (Basel). 2019 Nov 20;11(12). pii: E1825. doi: 10.3390/cancers11121825.
 • Rudzińska M, Mikula M, Arczewska KD, Gajda E, Sabalińska S, Stępień T, Ostrowski J, Czarnocka B. Transcription Factor Prospero Homeobox 1 (PROX1) as a Potential Angiogenic Regulator of Follicular Thyroid Cancer Dissemination. Int J Mol Sci. 2019 Nov 10;20(22). pii: E5619. doi: 10.3390/ijms20225619
 • Dziawer Ł, Majkowska-Pilip A, Gaweł D, Godlewska M, Pruszyński M, Jastrzębski J, Wąs B, Bilewicz A. Trastuzumab-Modified Gold Nanoparticles Labeled with 211At as a Prospective Tool for Local Treatment of HER2-Positive Breast Cancer. Nanomaterials (Basel). 2019 Apr 18;9(4). pii: E632. doi: 10.3390/nano9040632.
 • Rudzińska M, Grzanka M, Stachurska A, Mikula M, Paczkowska K, Stępień T, Paziewska A, Ostrowski J, Czarnocka B. Molecular Signature of Prospero Homeobox 1 (PROX1) in Follicular Thyroid Carcinoma Cells. Int J Mol Sci. 2019 May 5;20(9). pii: E2212. doi: 10.3390/ijms20092212.
 • Godlewska M, Banga PJ. Thyroid peroxidase as a dual active site enzyme: Focus on biosynthesis, hormonogenesis and thyroid disorders of autoimmunity and cancer. Biochimie. 2019;160:34-45. doi: 10.1016/j.biochi.2019.02.003.
 • Skirecki T, Mikaszewska-Sokolewicz M, Godlewska M, Dołęgowska B, Czubak J, Hoser G, Kawiak J, Zielińska-Borkowska U. Mobilization of Stem and Progenitor Cells in Septic Shock Patients. doi: 10.1038/s41598-019-39772-4.Sci Rep. 2019;9(1):3289.
 • Stachurska A, Dorman M, Korsak J, Gaweł D, Grzanka M, Trybus W, Fabijanska-Mitek J. Selected CD molecules and the phagocytosis of microvesicles released from erythrocytes ex vivo. Vox Sang. 2019 Aug;114(6):576-587. doi: 10.1111/vox.12819.
 • Krashin E, Piekiełko-Witkowska A, Ellis M and Ashur-Fabian O (2019) Thyroid Hormones and Cancer: A Comprehensive Review of Preclinical and Clinical Studies. Front. Endocrinol. 10:59. doi: 10.3389/fendo.2019.00059
 • Bauer A, Habior A. Ann Lab Med. 2019 May;39(3):291-298. doi: 10.3343/alm.2019.39.3.291. Detection of Autoantibodies Against Nucleoporin p62 in Sera of Patients With Primary Biliary Cholangitis.
 • Sikorska J, Gaweł D, Domek H, Rudzińska M, Czarnocka B. BMC Cancer. 2019 Jan 17;19(1):85. doi: 10.1186/s12885-018-5239-z. Podoplanin (PDPN) affects the invasiveness of thyroid carcinoma cells by inducing ezrin, radixin and moesin (E/R/M) phosphorylation in association with matrix metalloproteinases.
 • Godlewska M, Majkowska-Pilip A, Stachurska A, Biernat JF, Gaweł D, Nazaruk E. Electrochimica Acta. 299 (2019) 1-11. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.12.164. Voltammetric and biological studies of folate-targeted non-lamellar lipid mesophases.
 • Gawel AM, Godlewska M, Grech-Baran M, Stachurska A, Gawel D. Nutr Cancer. 2019 Jan 24:1-14. doi: 10.1080/01635581.2018.1560480. MIX2: A Novel Natural Multi-Component Modulator of Multidrug-Resistance and Hallmarks of Cancer Cells.

2018

 • Williams DE, Le SN, Godlewska M, Hoke DE, Buckle AM. Horm Metab Res. 2018 Dec;50(12):908-921. doi: 10.1055/a-0717-5514. Thyroid Peroxidase as an Autoantigen in Hashimoto’s Disease: Structure, Function, and Antigenicity.
 • Arczewska KD, Stachurska A, Wojewódzka M, Karpińska K, Kruszewski M, Nilsen H, Czarnocka B. DNA Repair (Amst). 2018 Sep;69:53-62. doi: 10.1016/j.dnarep.2018.07.006. hMTH1 is required for maintaining migration and invasion potential of human thyroid cancer cells.
 • Godlewska M, Krasuska W, Czarnocka B. PLoS One. 2018 Mar 7;13(3):e0193624. doi: 10.1371/journal.pone.0193624. eCollection 2018. Biochemical properties of thyroid peroxidase (TPO) expressed in human breast and mammary-derived cell lines.
 • Grzywocz Z, Hoser G, Sabalinska S, Ladyzynski P, Czubak J, Dworczynska M, Debski R, Pius-Sadowska E, Machalinski B, Kawiak J. PLoS One. 2018 Mar 29;13(3):e0195035. doi: 10.1371/journal.pone.0195035. eCollection 2018. Response of human normal and leukemia cells to factors released by amnion fragments in vitro.
 • Sokół E, Kędzierska H, Czubaty A, Rybicka B, Rodzik K, Tański Z, Bogusławska J, Piekiełko-Witkowska A. Exp Cell Res. 2018 Feb 15;363(2):208-217. doi: 10.1016/j.yexcr.2018.01.009. microRNA-mediated regulation of splicing factors SRSF1, SRSF2 and hnRNP A1 in context of their alternatively spliced 3’UTRs.
 • Kassahun H, SenGupta T, Schiavi A, Maglioni S, Skjeldam HK, Arczewska K, Brockway NL, Estes S, Eide L, Ventura N, Nilsen H. DNA Repair (Amst). 2018 Jan;61:46-55. doi: 10.1016/j.dnarep.2017.11.009. Constitutive MAP-kinase activation suppresses germline apoptosis in NTH-1 DNA glycosylase deficient C. elegans.
 • Bogusławska J, Rodzik K, Popławski P, Kędzierska H, Rybicka B, Sokół E, Tański Z, Piekiełko-Witkowska A. Cancer Lett. 2018 Jan 1;412:155-169. doi: 10.1016/j.canlet.2017.10.019. TGF-β1 targets a microRNA network that regulates cellular adhesion and migration in renal cancer.
 • Nazaruk E, Majkowska-Pilip A, Godlewska M, Salamończyk M, Gaweł D. Journal of Electroanalytical Chemistry, 813 (2018) 208-215. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.01.029. Electrochemical and biological characterization of lyotropic liquid crystalline phases – retardation of drug release from hexagonal mesophases.

2017

 • Rudzinska M, Ledwon JK, Gawel D, Sikorska J, Czarnocka B. Oncotarget. 2017 Dec 12;8(69):114136-114155. doi: 10.18632/oncotarget.23167. eCollection 2017 Dec 26. The role of prospero homeobox 1 (PROX1) expression in follicular thyroid carcinoma cells.
 • Popławski P, Wiśniewski JR, Rijntjes E, Richards K, Rybicka B, Köhrle J, Piekiełko-Witkowska A. PLoS One. 2017 Dec 22;12(12):e0190179. doi: 10.1371/journal.pone.0190179. eCollection 2017. Restoration of type 1 iodothyronine deiodinase expression in renal cancer cells downregulates oncoproteins and affects key metabolic pathways as well as anti-oxidative system.
 • Kędzierska H, Piekiełko-Witkowska A. Splicing factors of SR and hnRNP families as regulators of apoptosis in cancer.Cancer Lett. 2017 Jun 28;396:53-65. doi: 10.1016/j.canlet.2017.03.013.
 • Czubaty A, Piekiełko-Witkowska A. Int J Biochem Cell Biol. 2017 Oct;91(Pt B):102-115. doi: 10.1016/j.biocel.2017.05.024. Epub 2017 May 25. Protein kinases that phosphorylate splicing factors: Roles in cancer development, progression and possible therapeutic options.
 • Popławski P, Piekiełko-Witkowska A, Nauman A1. Endokrynol Pol. 2017;68(6):631-641. doi: 10.5603/EP.a2017.0052. The significance of TRIP11 and T3 signalling pathway in renal cancer progression and survival of patients.
 • Godlewska M, Arczewska KD, Rudzińska M, Łyczkowska A, Krasuska W, Hanusek K, Ruf J, Kiedrowski M, Czarnocka B. PLoS One. 2017 Jun 2;12(6):e0179066. doi: 10.1371/journal.pone.0179066. eCollection 2017. Thyroid peroxidase (TPO) expressed in thyroid and breast tissues shows similar antigenic properties.
 • Sokół E, Bogusławska J, Piekiełko-Witkowska A. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2017 May 17;71(0):422-430. The role of SRSF1 in cancer.
 • Popławski P, Tohge T, Bogusławska J, Rybicka B, Tański Z, Treviño V, Fernie AR, Piekiełko-Witkowska A. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2017 Mar;1863(3):744-752. doi: 10.1016/j.bbadis.2016.12.011. ntegrated transcriptomic and metabolomic analysis shows that disturbances in metabolism of tumor cells contribute to poor survival of RCC patients.
 • Poplawski P, Rybicka B, Boguslawska J, Rodzik K, Visser TJ, Nauman A, Piekielko-Witkowska A. Mol Cell Endocrinol. 2017 Feb 15;442:58-67. doi: 10.1016/j.mce.2016.12.004. Induction of type 1 iodothyronine deiodinase expression inhibits proliferation and migration of renal cancer cells.
 • Nojszewska M, Gawel M, Szmidt-Salkowska E, Kostera-Pruszczyk A, Potulska-Chromik A, Lusakowska A, Kierdaszuk B, Lipowska M, Macias A, Gawel D, Seroka A, Kaminska AM. Muscle Nerve. 2017 Sep;56(3):427-432. doi: 10.1002/mus.25521. Abnormal spontaneous activity in primary myopathic disorders.

2016

 • Boguslawska J, Sokol E, Rybicka B, Czubaty A, Rodzik K, Piekielko-Witkowska A. Gene. 2016 Dec 31;595(2):142-149. doi: 10.1016/j.gene.2016.09.031. Epub 2016 Sep 21. microRNAs target SRSF7 splicing factor to modulate the expression of osteopontin splice variants in renal cancer cells.
 • Kędzierska H, Popławski P, Hoser G, Rybicka B, Rodzik K, Sokół E, Bogusławska J, Tański Z, Fogtman A, Koblowska M, Piekiełko-Witkowska A. Int J Mol Sci. 2016 Sep 28;17(10). pii: E1598. Decreased Expression of SRSF2 Splicing Factor Inhibits Apoptotic Pathways in Renal Cancer.
 • Boguslawska J, Kedzierska H, Poplawski P, Rybicka B, Tanski Z, Piekielko-Witkowska A. J Urol. 2016 Jun;195(6):1892-902. doi: 10.1016/j.juro.2015.11.050. Expression of Genes Involved in Cellular Adhesion and Extracellular Matrix Remodeling Correlates with Poor Survival of Patients with Renal Cancer.
 • Fedoryszak-Kuśka N, Panasiewicz M, Domek H, Pacuszka T. Acta Biochim Pol. 2016;63(2):247-51. doi: 10.18388/abp.2014_930. Glucosylceramide synthase inhibitors D-PDMP and D-EtDO-P4 decrease the GM3 ganglioside level, differ in their effects on insulin receptor autophosphorylation but increase Akt1 kinase phosphorylation in human hepatoma HepG2 cells.
 • Master A, Wójcicka A, Giżewska K, Popławski P, Williams GR, Nauman A. PLoS One. 2016 May 12;11(5):e0155359. doi: 10.1371/journal.pone.0155359. eCollection 2016. A Novel Method for Gene-Specific Enhancement of Protein Translation by Targeting 5’UTRs of Selected Tumor Suppressors.
 • Szczepanek-Parulska E, Zybek-Kocik A, Woliński K, Czarnocka B, Ruchała M. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2016 Aug;64(4):331-8. doi: 10.1007/s00005-016-0393-y. Epub 2016 Mar 14. Does TSH Trigger the Anti-thyroid Autoimmune Processes? Observation on a Large Cohort of Naive Patients with Thyroid Hemiagenesis.
 • Szmidt-Salkowska E, Gawel M, Jamrozik Z, Salkowska-Wanat J, Gawel D, Kaminska A. Neurol Neurochir Pol. 2016;50(5):336-41. doi: 10.1016/j.pjnns.2016.06.001. Diagnostic value of blink reflex in multisystem atrophy, progressive supranuclear palsy and Parkinson disease.

Współpraca naukowa z ośrodkami krajowymi:

 • Prof. dr hab. Marek Ruchała, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych– raki tarczycy i autoimmunologiczne choroby tarczycy
 • Prof. dr hab. Leszek Pączek, Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM: zakres współpracy: biologia raka nerki
 • Dr hab. Marta Koblowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Biologii Systemów: badania nad biologią raka nerki
 • Prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Diagnostyki Biochemicznej: badania nad molekularnym podłożem pierwotnego zapalenia dróg żółciowych
 • dr hab. n. med. Bogdan Cylwik, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej: badania nad molekularnym podłożem pierwotnego zapalenia dróg żółciowych

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi:

 • Prof. AM Buckle, Monash University, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of   Medicine, Monash University, Clayton, Victoria 3800, Australia, rok nawiązania współpracy: 2012, zakres współpracy:  badania nad przestrzenną strukturą ludzkiej peroksydazy tarczycowej, krystalizacja białka TPO i TPO w kompleksie z autoprzeciwciałami od chorych z chorobami autoimmunizacyjnymi tarczycy.
 • Prof. Jacek Wiśniewski, Max-Planck-Institut für Biochemie, Am Klopferspitz 18, 82152 Martinsried, Niemcy,  rok nawiązania współpracy: 2015; zakres współpracy: analiza białek metodą spektrometrii mas.
 • Dr Alisdair Fernie, Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie, Wissenschaftspark Golm, Am Mühlenberg 1, 14476 Potsdam, Niemcy; rok nawiązania współpracy: 2015; zakres współpracy: analiza metabolitów komórkowych metodą spektrometrii mas.
 • Prof. Josef Köhrle, Institut für Experimentelle Endokrinologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus Virchow-Klinikum, Augustenburger Platz 1 (Südring 10), 13353 Berlin, Niemcy; rok nawiązania współpracy: 2014; zakres współpracy: analiza stężeń hormonów tarczycy i ich pochodnych.
 • Prof. J. Paul Banga, King’s College London, Faculty of Life Sciences & Medicine (Wielka Brytania) oraz University of Duisburg-Essen, Medical Faculty, Laboratory of Molecular Ophthalmology; badania nad podłożem choroby Graves-Basedowa

Co wyróżnia jednostkę?

Główne kierunki badawcze Zakładu i osiągnięcia w tym zakresie:

 • rola mikropęcherzyków jako nośników sygnałowych w progresji nowotworów złośliwych (rak tarczycy i rak sutka)
 • biologia zróżnicowanych raków tarczycy i mechanizmy ich przerzutowania, badanie roli homeotycznego czynnika transkrypcyjnego Prox1 i podoplaniny w  biologii  raków tarczycy
 • rola białka hMTH1, głównego ssaczego enzymu usuwającego utleniony prekursor DNA –  8-okso-dGTP w patogenezie zróżnicowanego raka tarczycy.
 • antygeny tarczycowe, ich ekspresja w innych tkankach w tym ekspresja peroksydazy tarczycowej, symportera sodowo-jodowego  i pendryny w rakach sutka; badanie struktury przestrzennej peroksydazy tarczycowej i krystalizacja TPO.
 • badanie molekularnych mechanizmów nowotworzenia w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC), ze szczególnym uwzględnieniem roli mikroRNA, czynników splicingowych i ścieżki sygnałowej hormonów tarczycy w regulacji proliferacji, apoptozy, adhezji, migracji i inwazji oraz metabolizmu komórkowego.
 • autoimmunizacja w chorobach  wątroby- odpowiedź  humoralna

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

2020

 • Uzyskanie tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu przez dr hab. Agnieszkę Piekiełko-Witkowską.

2019

 • Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych przez dr Joannę Bogusławską i dr Marlenę Godlewską

2018

 • Piotr Popławski: Nagroda za najlepszy poster prezentowany na 3rd Congress of Polish Biosciences BIO2018 “Through interdisciplinary approach into new solutions”, Gdańsk 18-21 września 2018
 • Katarzyna Rodzik: laureatka konkursu na stypendia doktorskie w konkursie ETIUDA6 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Nagrody Dyrektora CMKP:

 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 roku dla Piotra Popławskiego, Beaty Rybickiej, Agnieszki Piekiełko-Witkowskiej, Joanny Bogusławskiej i Katarzyny Rodzik
 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 roku dla Agnieszki Piekiełko-Witkowskiej, Elżbiety Sokół i Joanny Bogusławskiej
 • Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 roku dla Piotra Popławskiego, Joanny Bogusławskiej, Beaty Rybickiej i Agnieszki Piekiełko-Witkowskiej
 • Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 roku dla Barbary Czarnockiej, Marleny Godlewskiej, Katarzyny Arczewskiej, Magdaleny Rudzińskiej, Anny Łyczkowskiej, Wandy Krasuskiej i Karoliny Hanusek
 • Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w 2017 roku dla Agnieszki Piekiełko-Witkowskiej

2017

 • Alicja Bauer: nagroda dla najlepszego doniesienia naukowego (III miejsce) na kongresie IFCC-EFLM EuroMedLab ATHENS 2017 – June 11-15, 2017 (22. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, organizowany przez PTDL i Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej)
 • Joanna Bogusławska: laureatka XV edycji konkursu na finansowanie projektu badawczego ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy. Wywiad ze stypendystką można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=YO7wSUW2NZc&feature=youtu.be
 • Marlena Godlewska: nagroda za plakat naukowy (III miejsce) przyznana przez komitet organizacyjny konferencji pt.: „Perspektywy w onkologii molekularnej – II zjazd Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie”

Nagrody Dyrektora CMKP:

 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2016 roku dla Joanny Bogusławskiej, Hanny Kędzierskiej, Agnieszki Piekiełko-Witkowskiej, Piotra Popławskiego, Beaty Rybickiej, Katarzyny Rodzik i Elżbiety Sokół
 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2016 roku dla Joanny Bogusławskiej, Hanny Kędzierskiej, Piotra Popławskiego, Beaty Rybickiej i Agnieszki Piekiełko-Witkowskiej
 • Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe w 2016 roku dla Damiana Gawła

2016

Nagrody Dyrektora CMKP:

 • Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2015 roku dla Joanny Bogusławskiej
 • Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2015 roku dla Barbary Czarnockiej i Marleny Godlewskiej
 • Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2015 roku dla Damiana Gawła