Zakład Immunologii Translacyjnej i Eksperymentalnej Intensywnej Terapii

Jednostka powstała z przekształcenia  Zakładu Cytologii Klinicznej oraz Pracowni Cytometrii Przepływowej.

Pracownicy:
dr hab. n. med. Tomasz Skirecki, prof. CMKP – p.o. kierownika

St. wykładowca:
dr n. przyr. Grazyna Hoser

Asystent dydaktyczny:
mgr Magdalena Bandyszewska
dr n. med. Aneta Brągiel-Pieczonka
mgr inż. Sylwia Pabian-Jewuła

dr n. biol.  Marta Grabiec – Specjalista
mgr inż. Magdalena Ambrożek-Latecka – Specjalista naukowo-techniczny
Katarzyna Brulińska – technik
mgr Karolina Sidor – st. technik
mgr Agnieszka Kaczorowska – Gł. specjalista

Monika Ołdak – woźna

Zakład Immunologii Translacyjnej i Eksperymentalnej Intensywnej Terapii specjalizuje się w badaniach techniką cytometrii przepływowej oraz w pracy eksperymentalnej na modelu myszy z niedoborem immunologicznym. Jest pierwszym w kraju ośrodkiem, który opracował i wykorzystał w badaniach model myszy humanizowanych. Jest jednym z dwóch ośrodków w kraju, który zajmuje się sepsą w modelach przedklinicznych

ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa

tel: 22 5693 830, 22 5693 831
fax: 22 5693 839
e-mail: kzck@cmkp.edu.pl


Działalność dydaktyczna

W Zakładzie Immunologii Translacyjnej i Eksperymentalnej Intensywnej Terapii prowadzone są kursy z dziedziny immunologii, diagnostyki białaczek i techniki cytometrii przepływowej.

Działalność naukowa

 1. Głównym nurtem badawczym zakładu są badania nad immunopatogenezą sepsy. Badania te prowadzone są w modelach in vitro, in vivo oraz na próbkach od chorych. Aktualnie zajmujemy się także immunopatogenezą COVID-19.
 2. Drugi nurt badań dotyczy eksperymentalnych terapii prowadzących do eradykacji nie dzielących się nowotworowych komórek progenitorowych. Badania prowadzone są w modelu myszy z niedoborem immunologicznym.

profil dr. n. med. Tomasza Skireckiego na researchgate.net

Prowadzimy także badania we współpracy z licznymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi:

 • Zakład Immunologii, WUM od 2018r, immunopatogeneza ciężkich zakażeń
 • Zakład Immunologii, UW od 2014r., odnowa limfocytów T w sepsie
 • Zakład Mikrobiologii Medycznej UW od 2017r. Patogeneza ciężkich zakażeń patogenami szpitalnymi
 • Zakład Cytologii UW od 2014 r., rola perycytów w patogenezie ostrego uszkodzenia płuc
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu od 2016r, immunopatogeneza sepsy
 • Pracownia Cytometrii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, od 2016r. Przełamywanie oporności komórek białaczkowych na inhibitory kinaz tyrozynowych
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii, od 2016r. Przełamywanie oporności komórek białaczkowych na inhibitory kinaz tyrozynowych
 • Pracownia Genetyki Medycznej Katedry Genetyki Molekularnej UŁ, od 2016r. Przełamywanie oporności komórek białaczkowych na inhibitory kinaz tyrozynowych
 • Fels Institute for Cancer Research and Molecular Biology, Temple University w Filadelfii
 • Center for Sepsis Control Jena Medical University
 • Ludwig Boltzmann Insitute for Experimental and Clinical Traumatology w Wiedniu

Pracownia zajmuje się badaniami podstawowymi, nie prowadzi działań diagnostycznych.

Co wyróżnia jednostkę?

Pracownia jest wyspecjalizowana w badaniach techniką cytometrii przepływowej oraz w pracy eksperymentalnej na modelu myszy z niedoborem immunologicznym. Jest pierwszym w kraju ośrodkiem, który opracował i wykorzystał w badaniach model myszy humanizowanych. Prowadzimy badania w zaawansowanych modelach przedklinicznych sepsy i chorób nowotworowych.

PUBLIKACJE I GRANTY