Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

tel: 22-7794-031 wew 388
e-mail: kzd@cmkp.edu.pl

 

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki –  Kierownik Kliniki

Profesor CMKP:
dr hab. n. med. Marcin Waśko, prof. CMKP
dr hab. n. med. Łukasz Paluch, prof. CMKP

Asystent
dr n. med. Bartosz Mruk

Adiunkt:
dr n. med. Ewa Nawrocka-Laskus
dr n. med. Katarzyna Sklinda

Wykładowca:
mgr inż. Ryszard Kowski

Starszy wykładowca:
dr n. med. Tomasz Bulski
dr n. med. Mariusz Furmanek
dr n. med. Żaneta Nitek