Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

tel: 22-7794-031 wew 388
e-mail: kzd@cmkp.edu.pl

 

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki –  Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Bożena Góraj

Asystent:
dr n. med. Marcin Waśko

Adiunkt:
dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła
dr n. med. Ewa Nawrocka-Laskus
dr n. med. Katarzyna Sklinda

Wykładowca:
lek. Mariusz Furmanek
mgr inż Ryszard Kowski

Starszy wykładowca:
dr n. med. Tomasz Bulski

Bożena Dąbrowska