Zakład Endoskopii Otorynolaryngologicznej

Warszawski Szpital dla Dzieci
ul. Kopernika 43
00-328 Warszawa

p.o. kierownika Zakładu
prof. dr hab. n. med. Magdalena Dutsch-Wicherek
tel. 22 83 05 300