Zakład Fizjologii Klinicznej

Pracownicy

dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP – kierownik zakładu

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz
prof. dr hab. n.med. Urszula Mackiewicz

Profesor CMKP
dr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP

Adiunkt
dr n. med. Marta Oknińska
dr n. med. Aleksandra Paterek

Specjalista nauk-techn.
Jacek Harasymenko

Specjalista
mgr Lidia Trzaskoma

Małgorzata Woźniak
Magdalena Kucharska

ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa

tel: 22-5693-840
fax: 22-5693-849
e-mail: kzf@cmkp.edu.pl

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie kursów dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii :

 • Patofizjologia zaburzeń rytmu serca
 • Patofizjologia niewydolności serca
 • Patofizjologia miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
 • Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych

Działalność naukowa

Prowadzenie badań naukowych w ramach grantów przyznanych przez NCN

 • Wpływ niedoboru żelaza na przebieg pozawałowej niewydolności serca u szczura. Badanie na poziomie narządu i komórek”. Program: OPUS 9
  Kierownik projektu: dr hab. n. med. U. Mackiewicz.
 • Udział różnych izoform oksydazy NADPH w mechanizmie naczyniowego stresu oksydacyjnego i antyoksydacyjnego działania treningu fizycznego i azotynów w cukrzycy. Program: PRELUDIUM 9
  Kierownik projektu: mgr Anna Gajos-Draus.
 • Grant Naukowy Servier 2016- Grant Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Co wyróżnia jednostkę?

Działalność naukowa w zakresie patofizjologii chorób układu krążenia na modelach zwierzęcych i udział, we współpracy z licznymi instytucjami naukowymi, w badaniach z udziałem ludzi.

Działalność dydaktyczna: kursy specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii z podstaw patofizjologii chorób układu krążenia.

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

Liczne granty naukowe Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz inne np. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.