Zakład Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
ul. Agatowa 10
03-680 Warszawa
tel: 22 510 26 08
e-mail: kzkpw@cmkp.edu.pl

Pracownicy

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel

Asystent naukowo-dydaktyczny:
lek. Agnieszka Grzyb
dr n. med. Joanna Kuran-Ohde
dr n. med. Paweł Własienko