Zakład Medycyny Ratunkowej

Zakład Medycyny Ratunkowej  jest jednym z najnowocześniejszych tego typu w Europie. Jego celem jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej  z zakresu medycyny ratunkowej, jak również wdrażanie symulacji medycznej. Medycyna ratunkowa jest dziedziną  niezwykle trudną, wymagającą podejmowania jak najszybszych działań, które mają wpływ na dalsze leczenie pacjenta.

Pracownicy Zakładu

Adiunkt
dr n. med. Krzysztof Karwan -p.o. Kierownika Zakładu

Wykładowca
mgr Łukasz Bondaruk
mgr Szymon Rokicki
dr n. o zdr. Stanisław Świeżewski

Starszy wykładowca
dr n. med. Elżbieta Gawlikowska

ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa

tel: 22-5693-890
fax: 22-5693-899
e-mail: kzr@cmkp.edu.pl

 


Historia

Zakład Medycyny Ratunkowej CMKP rozpoczął swoją działalność 14 stycznia 2011r. Powstał on w wyniku przekształcenia Kliniki Medycyny Ratunkowej CMKP oraz Ośrodka Nowoczesnych Metod Kształcenia. Pomysłodawcą utworzenia Centrum Symulacji w CMKP i pierwszym Kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. n. med. Jacek Jastrzębski.

Do współpracy zaprosił doświadczonych specjalistów w zakresie medycyny ratunkowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii tworząc podwaliny rozwoju symulacji medycznej i jej wykorzystania w procesie doskonalenia kadr medycznych. W tym czasie Zakład Medycyny Ratunkowej zorganizował pierwszy kurs e-learningu w zakresie bronchoskopii pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. n. med. Michała Pirożyńskiego. Koordynatorem wykorzystywania symulacji oraz sprzętu dedykowanego tym zagadnieniom od samego początku był mgr Piotr Werżanowski, a kierownikiem administracyjnym prowadzonych kursów początkowo mgr Monika Wójtowicz-Popiel, a następnie mgr Aneta Binkowska oraz mgr Zofia Kopyść. Wykorzystanie symulacji medycznej w nauczaniu lekarzy było kontynuowane przez kolejnych kierowników Zakładu, dr n. med. Annę Nielepiec – Jałosińską oraz dr n. med. Ryszarda Wiśniewskiego.

Obecnie Zakład Medycyny Ratunkowej jest jednostką organizacyjną Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej CMKP, którym kieruje prof. Michał Pirożyński. Kierownikiem Zakładu jest dr n. med. Krzysztof Karwan, lekarz – specjalista medycyny ratunkowej z wieloletnim doświadczeniem pracy w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Centrum Urazowym, entuzjasta nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej. Swoją pasję, zainteresowania zawodowe i doświadczenie kliniczne, łączy z misją nauczania kolejnych pokoleń medyków związanych zawodowo z medycyną ratunkową i medycyną katastrof.

Działalność dydaktyczna

Symulacja medyczna jest nieodzownym elementem nowoczesnej edukacji w zakresie nauk medycznych. Zakład Medycyny Ratunkowej podążając za światowymi trendami organizuje i realizuje kursy w ramach kształcenia podyplomowego kadr medycznych. W ramach prowadzonych szkoleń, obok tradycyjnych metod dydaktycznych stosujemy techniki i narzędzia symulacji medycznej, a ich programy naukowe dostosowujemy do potrzeb wynikających z różnego poziomu zaawansowania naszych kursantów.

W ramach działalności dydaktycznej w Zakładzie Medycyny Ratunkowej prowadzimy:

* kursy specjalizacyjne i doskonalące z zakresu medycyny ratunkowej,

* kursy specjalizacyjne z zakresu ratownictwa medycznego dla wszystkich specjalizacji,

* kursy z zakresu ratownictwa medycznego dla lekarzy stażystów,

* wakacyjne zajęcia ze zdolną młodzieżą organizowane przez Ex Ante Sp. z o.o.

Co wyróżnia jednostkę ?

Od początku swojego istnienia nasz Zakład podąża za najnowszymi trendami w dziedzinie symulacji medycznej, wykorzystując najnowocześniejsze fantomy, trenażery i zaawansowane symulatory pacjenta, zakupione w ramach realizacji projektu UE pt. „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”. Nasze szkolenia prowadzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Prezentowane w trakcie wykładów i seminariów treści są oparte na najnowszych doniesieniach oraz obowiązujących standardach i wytycznych towarzystw naukowych, a ćwiczenia praktyczne są wzbogacone o analizę realnych zdarzeń i przypadków klinicznych. Uczymy praktycznie i nowocześnie.

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

Jako pierwsi w Polsce posiadamy symulator ambulansu ze specjalistycznym wyposażeniem, umożliwiającym prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych podczas transportu.


Misja

Misją Zakładu Medycyny Ratunkowej CMKP jest prowadzenie badań naukowych oraz nauczanie postępowania w stanach powodujących bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta, które są nieodzownym elementem praktyki zawodowej każdego lekarza. W trakcie naszych kursów obok tradycyjnych metod nauczania stosujemy nowoczesne narzędzia pozwalające na praktyczną weryfikację i ugruntowanie zdobytej wiedzy. Zajęcia prowadzimy wykorzystując techniki symulacji medycznej, konfrontując naszych kursantów w trakcie sesji symulacyjnych z realistycznymi przypadkami klinicznymi. W naszym Zakładzie narzędzia symulacji medycznej i scenariusze symulacyjne niskiej i wysokiej wierności są nieodłącznym elementem zaawansowanego szkolenia personelu medycznego w zakresie procedur klinicznych medycyny ratunkowej. Mamy ambicję tworzenia platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i prowadzenia badań naukowych dla szerokiego grona osób związanych zawodowo z medycyną ratunkową.