Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku
ul. Borowa 14/18
05-400 Otwock

Prof. dr hab. n. biol. Claudine Kieda