Zakład Położnictwa

Szpital Specjalistyczny św. Zofii
ul. Żelazna 90
01-004 Warszawa
tel. 22 255-99-18
e-mail: kzpo@cmkp.edu.pl

Pracownicy

Profesor CMKP
dr hab. n. o zdr. Barbara Baranowska, prof. CMKP – kierownik Zakładu

Adiunkt
dr n. med. Małgorzata Starzec-Proserpio
dr n. teol. Urszula Tataj-Puzyna
dr Maria Węgrzynowska

Wykładowca
Natalia Anuszkiewicz
lek. Urszula Bernatowicz-Łojko
mgr Magdalena Witkiewicz