Zakład Położnictwa

Szpital Specjalistyczny św. Zofii
ul. Żelazna 90
01-004 Warszawa
tel. 22 255-99-18
e-mail: bnzpo@cmkp.edu.pl

p.o. Kierownika Zakładu

dr n. med. Barbara Baranowska
e-mail: barbara.baranowska@cmkp.edu.pl

Pracownicy

dr n. med. Barbara Baranowska

lek. Urszula Bernatowicz-Łojko

dr n. med. i n. o zdr. Małgorzata Starzec-Proserpio

dr n. teol. Urszula Tataj-Puzyna

dr Maria Węgrzynowska

mgr Magdalena Witkiewicz