Zakład Zdrowia Prokreacyjnego

Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP rozpoczął działalność w listopadzie 2017 na bazie Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie. Zajmuje się popularyzacją wiedzy z zakresu przyczyn i leczenia zaburzeń płodności u kobiet i mężczyzn, prowadzi badania naukowe dotyczące wpływu zaburzeń hormonalnych na płodność oraz innowacyjne prace badawcze dotyczące różnych aspektów ginekologii i perinatologii powiązanych z rozrodczością.


Szpital Specjalistyczny św. Zofii
ul. Żelazna 90
01-004 Warszawa
tel. 22 255-98-98
e-mail: kzzp@cmkp.edu.pl

Pracownicy

Kierownik Zakładu

Profesor CMKP
Dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP

Adiunkt
Dr n. med. Anna Kajdy
Dr n. med. Radosław Maksym

Asystent
Dr n. med. Stepan Feduniw
Dr n. med.  Dagmara Filipecka-Tyczka
Lek.  Katarzyna Muzyka-Placzyńska
Lek.  Jan Modzelewski
Dr teol. Dorota Sys


Działalność naukowa

Główny kierunek badań naukowych Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego  dotyczy aspektów patofizjologicznych oraz optymalizacji diagnostyki i postępowania u kobiet i mężczyzn z czynnikami wpływającymi na zdrowie prokreacyjne.

Prowadzimy badania dotyczące stymulacji spermatogenezy u chorych z hipogonaduzmem hipogonadotropowym oraz zachowaniem płodności u pacjentów z chorobami nowotworowymi, a także roli steroidów androgenno-anabolicznych w zaburzeniach spermatogenezy. Rozpoczęto innowacyjne badania nad możliwością wpływania na temperaturę w mosznie i poprawy potencjału płodności. U mężczyzn z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, głównie stanem przedcukrzycowym, analizowane są aspekty hormonalne, metaboliczne oraz wpływ na płodność.

Zakład prowadzi badania dotyczące jawnych lub nieujawnionych kryteriów niewydolności łożyskowej w niewyselekcjonowanej populacji ciężarnych w późnej ciąży. Prowadzone są również badania dotyczące oceny korelacji między wartościami indeksu pulsacji i indeksu oporu w tętnicach macicznych ocenianych w USG, a występowaniem powikłań ciąży bliźniaczej.

Zainicjowano działania zmierzające do opracowania i walidacji zindywidualizowanych siatek centylowych masy płodu dla populacji polskiej. Siatki te pozwalają lepiej identyfikować zarówno płody małe z przyczyn konstytucjonalnych oraz te narażone na wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania (IUGR).

Nasze badania prowadzimy we współpracy z:

  • Perinatal Institute w Birmingham, Wielka Brytania
  • Barcelona Center for Maternal Fetal and Neonatal Medicine, Hospital Clínic and Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona, Barcelona, Hiszpania
  • Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  • Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  • Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie

Działalność dydaktyczna

Organizujemy kursy specjalizacyjne i doskonalące w zakresie endokrynologii, ginekologii i położnictwa oraz perinatologii.

Organizujemy cykliczną konferencję „Diagnostyka i leczenie niepłodności – najnowsze rekomendacje”, która ma charakter kursu doskonalącego CMKP