Wspólna Szkoła Doktorska

SZKOŁA DOKTORSKA MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

„Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD”

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego została powołana Wspólna Szkoła Doktorska  o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej , jako zorganizowana forma kształcenia doktorantów mającą charakter interdyscyplinarny, prowadzoną wspólnie przez następujące podmioty, w następujących dyscyplinach:

  1. Nauki medyczne:
  2. Nauki biologiczne:
  3. Inżynieria biomedyczna:
  4. Weterynaria

Dyrektor Szkoły Kształcenia Doktorantów, Dziekan
dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Zastępca Dyrektora Szkoły Kształcenia Doktorantów, Prodziekan
dr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP 

Zastępca Dyrektora Szkoły Kształcenia Doktorantów, Prodziekan
dr hab. Joanna Bogusławska, prof. CMKP

Kontakt:
szkola.doktorska@cmkp.edu.pl
ul. Marymoncka 99/103 pok. 412 (IV piętro)

dr Natalia Mroczek
tel. 22-5693-824
natalia.mroczek@cmkp.edu.pl

Teresa Gdak
tel. 22-5693-825
teresa.gdak@cmkp.edu.pl