Wspólna Szkoła Doktorska

SZKOŁA DOKTORSKA MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

„Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD”

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego została powołana Wspólna Szkoła Doktorska  o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej , jako zorganizowana forma kształcenia doktorantów mającą charakter interdyscyplinarny, prowadzoną wspólnie przez następujące podmioty, w następujących dyscyplinach:

  1. Nauki medyczne:
  2. Nauki biologiczne:
  3. Inżynieria biomedyczna:
  4. Weterynaria

Dyrektor Szkoły Kształcenia Doktorantów, Dziekan
dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Zastępca Dyrektora Szkoły Kształcenia Doktorantów, Prodziekan
dr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP 

Kontakt:
szkola.doktorska@cmkp.edu.pl
ul. Marymoncka 99/103 pok. 412 (IV piętro)

dr Natalia Mroczek
tel. 22-5693-824
natalia.mroczek@cmkp.edu.pl

Teresa Gdak
tel. 22-5693-825
teresa.gdak@cmkp.edu.pl