Pracownia EndoLab

Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
tel. (+48) 22-5690293

e-mail: endolab@cmkp.edu.pl

Pracownia EndoLab została powołana w dniu 28.06.2023 decyzją Rady Naukowej CMKP i zarządzeniem (83/2023) Dyrektora CMKP
z dnia 11.07.2023.

Pracownicy:

p.o. Kierownik Pracowni
dr n. med. Piotr Glinicki

Asystent
lek. Alicja Szatko – specjalista endokrynolog, studentka Wspólnej Szkoły Doktorskiej CMKP

Działalność naukowa

Główne kierunki badań:

– diagnostyka chorób nadnerczy (proteomika, metabolomika i sztuczna inteligencja w diagnostyce zmian nowotworowych w nadnerczach);
– neuroendokrynologia (poszukiwanie i ocena kliniczna nowych biomarkerów w diagnostyce nowotworów endo- i neuroendokrynnych);
– badanie patomechanizmu zaburzeń kardio-metabolicznych w przebiegu guzów hormonalnie czynnych nadnerczy (zespół Cushinga, pierwotny hiperaldosteronizm, guz chromochłonny);
– genetyka guza chromochłonnego;
– rola badań biochemicznych w diagnostyce pierwotnego hiperaldosteronizmu;
– wykorzystanie nowych narzędzi diagnostycznych (m.in. technika LC-MS/MS) w rozpoznawaniu i monitorowaniu chorób układu endokrynnego;

Techniki badawcze 

Oznaczanie stężenia hormonów / białek / peptydów / metabolitów w płynach ustrojowych (krew, mocz, ślina) przy pomocy technik immunochemicznych (RIA, IRMA, EIA, ELISA, CLIA).
Oznaczanie miana przeciwciał w płynach ustrojowych (krew, mocz) przy pomocy technik immunochemicznych (RIA, IRMA, EIA, ELISA, CLIA).
Oznaczanie stężenia / wydalania metabolitów w płynach ustrojowych (krew, mocz) przy pomocy  metod analitycznych: ELISA, spektrofotometryczne.
Bankowanie materiału biologicznego.
Izolacja białek / peptydów / hormonów z płynów ustrojowych (krew, mocz, ślina, krew na bibule – DBS i in.).
Dodatkowo w ramach  współpracy naukowej mamy możliwość i doświadczenie w korzystaniu z różnych metod chromatograficznych: LC-MS/MS, GC/MS, HPLC, SEC.

Aktualnie realizowane projekty badawcze

Tytuł projektu:  „Wybrane białka i neuropeptydy oraz profil metabolitów hormonów steroidowych – nowe, nieinwazyjne narzędzia diagnostyczne w hormonalnie czynnych i podejrzanych o złośliwość zmianach nowotworowych w nadnerczach”.
Program: Mini-grant CMKP
Czas realizacji: 2023-2024
Kierownik projektu: dr Piotr Glinicki

Tytuł projektu: „Białka i peptydy z rodziny granin jako biomarkery w diagnostyce incydentaloma nadnerczy.”
Program: grant Miniatura-6 (Narodowe Centrum Nauki)
Czas realizacji: 2022-2023
Kierownik projektu: dr Piotr Glinicki

Tytuł projektu: „Przydatność oceny profilu steroidowego w różnicowaniu przypadkowo wykrytych zmian nowotworowych w nadnerczach”.
Program: Polpharma
Czas realizacji: 2022-2025
Kierownik projektu: dr Piotr Glinicki

Współpraca naukowa:

Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Kliniki i Zakłady, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie, Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych.
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.
Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”,  Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej.
Masdiag: Laboratorium Diagnostyczne.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Endocrinology & Nutrition Department, Madrid, Spain

Działalność dydaktyczna

Wykłady na kursach specjalizacyjnych i doskonalących CMKP dla lekarzy: endokrynologów, diabetologów, chorób wewnętrznych, angiologów, chirurgów naczyniowych oraz diagnostów laboratoryjnych.

Wybrane (od czerwca 2023) publikacje zrealizowane w Pracowni EndoLab:

                                                                2023

Szatko Alicja, Glinicki Piotr, Gietka-Czernel Małgorzata. Pheochromocytoma/paraganglioma-associated cardiomyopathy. Front Endocrinol (Lausanne). 2023 Jul 13;14:1204851. doi: 10.3389/fendo.2023.1204851. PMID: 37522121