Lista 12 specjalizacji o największej liczbie lekarzy dopuszczonych do PES

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przedstawia listę specjalizacji w dziedzinach, w których do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) dopuszczono największą liczbę lekarzy.

Zestawienie obejmuje wyniki PES uzyskiwane przez zdających w czterech sesjach egzaminacyjnych z lat 2020-2021 (2 sesje wiosenne i 2 jesienne). Wyniki są uszeregowane według malejącej liczby osób dopuszczonych do PES, w dziedzinach, w których powyżej 200 zdających uzyskało pozytywny wynik egzaminu.

Lista 12 specjalizacji o największej liczbie lekarzy dopuszczonych do PES