Bazy bibliograficzne

Bibliografia Publikacji Pracowników CMKP — baza obejmuje publikacje naukowe pracowników CMKP od roku 1992 i stanowi kontynuacje wersji drukowanej zawierającej prace od roku 1982. Bibliografia uzupełniana jest na bieżąco.

Polska Bibliografia Lekarska (PBL) – baza abstraktowa, rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z zakresu medycyny i nauk pokrewnych od roku 1979 do chwili obecnej.

Medline/PubMed – baza abstraktowa, zawiera opisy bibliograficzne od roku 1950 do chwili obecnej. Korzystając z bazy PubMed w sieci CMKP, macie Państwo bezpośredni dostęp do pełnych tekstów czasopism, wchodzących w skład baz pełnotekstowych do których Biblioteka CMKP ma wykupioną prenumeratę lub podpisaną licencję.

Web of Science– platforma naukowa firmy Clarivate Analytics, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Udostępnia bazy do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów, a także narzędzia wspomagające prace naukowca.

Scopus – baza wydawnictwa Elsevier indeksująca piśmiennictwo z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych, zawierająca informacje o opublikowanych pracach naukowych, takich jak artykuły w czasopismach naukowych, książki, materiały konferencyjne oraz patenty. Ponadto Scopus posiada narzędzia umożliwiające uzyskanie informacji o cytowaniach i  współczynniku Hirscha (h index).