CZASOPISMA

 

WEJŚCIE DO LISTY CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH

Lista AtoZ jest narzędziem zarządzającym wszystkimi czasopismami dostępnymi on-line w sieci Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Obejmuje tytuły z baz pełnotekstowych prenumerowanych przez Bibliotekę CMKP:

Dostęp do pełnotekstowych wersji czasopism jest możliwy z komputerów pracujących w sieci CMKP.  Pracownicy naukowo-dydaktyczni i słuchacze studiów doktoranckich CMKP mogą również korzystać z tych baz spoza sieci komputerowej instytucji (kontakt z administratorem sieci CMKP).

UWAGA !!! 

Zgodnie z prawem autorskim oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Użytkownik zdobyte informacje ma prawo wykorzystać jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu.

 

Czasopisma zagraniczne prenumerowane w roku 2024

 

Czasopisma otrzymane z darów