Publikowanie otwarte

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej LWW 2023

Program wznowiony w maju 2023 r. po podpisaniu umowy z wydawcą na br. Dostępna pula programu w 2023 roku to 17 artykułów.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych we wszystkich instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 251 czasopisma hybdrydowe LWW. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej puli artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. Artykuły opublikowane w modelu subskrypcyjnym w okresie od stycznia 2023 do uruchomienia programu mogą zostać włączone do programu i przekształcone na model otwarty po 1 listopada 2023, jeśli pozostaną wolne vouchery.

Autor, który chce skorzystać z programu, powinien, po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji, skontaktować się emailowo z ICM na adres wbnoa@icm.edu.pl (uwaga: od 2023 r. program LWW jest administrowany bezpośrednio przez ICM), przesyłając pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu. ICM zweryfikuje afiliację autora (powinna być zgodna z listą instytucji w konsorcjum) oraz jej uwidocznienie w artykule. Ogólne pytania dotyczące programu można także kierować do wydawcy, osoba kontaktowa: Katarzyna Czerwińska, Katarzyna.Czerwinska@wolterskluwer.com. Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy.

Strona wydawcy

Wszystkich autorów zainteresowanych publikowaniem w modelu Open Access zachęcamy do korzystania z:

  • programu Springer OPEN CHOICE licencja Compact, finansowanego przez MNiSW.
    WIĘCEJ o tym projekcie >>
  • pilotażowego programu publikowania otwartego Elsevier

28.10.2022 r. została zamknięta część A programu publikowania otwartego, co wynika z wyczerpania prawdopodobnej puli artykułów na 2022 r.

Program B (publikacja z obniżoną opłatą APC dla autora), który jest oferowany dla artykułów wysłanych do recenzji przed 2022 r., będzie wciąż działał. Nowa pula programu A będzie dostępna od początku 2023 r. dla artykułów wysłanych do recenzji w 2023 r.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować bezpośrednio do wydawnictwa  Elsevier na adres Support@elsevier.com  oraz do WBN na adres   wbn-admins@icm.edu.pl.

Program publikowania otwartego Oxford University Press

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, które dodatkowo zgłosiły się do programu publikowania. Program obejmuje 352 czasopism hybrydowych OUP, aktualna lista znajduje się na stronie wydawcy. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów OA przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W roku 2022 program będzie obejmował pulę 70 artykułów. Pula ta nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinien wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorcjum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Koordynatorem licencji i programu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska Dostępna będzie także informacja o konsorcjum na stronie wydawcy.

Więcej informacji na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#oup_oa