RESEARCHER ID – WEB OF SCIENCE

reasercherID-logo

ResearcherID to indywidualny identyfikator autora pozwalający jednoznacznie ustalić tożsamość badacza naukowego i jego dorobek publikacyjny poprzez integrację z platformą Web of Science.

  Profil autora pozwala na prezentację:
 • publikacji
 • wskaźnika cytowań
 • indeksu h
 • sieci cytowań
 • i innych informacji o autorze
  ResearcherID to także internetowa platforma, gdzie autor może:
 • gromadzić
 • zarządzać
 • dzielić się swoimi publikacjami i informacjami na temat swojej działalności naukowej

Instrukcja w sprawie uzyskania indywidualnego numeru ResearcherID

Powiązanie publikacji znajdujących się w bazie Web of Science z profilem autora.