Zdalny dostęp do zasobów biblioteki CMKP

Biblioteka umożliwia zdalny dostęp do swoich zasobów pracownikom i doktorantom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego poprzez system HAN (Hidden Automatic Navigation).

Dostęp do zbiorów elektronicznych Biblioteki poprzez system HAN jest możliwy tylko po zalogowaniu, nie wymaga dodatkowych instalacji ani konfiguracji przeglądarki internetowej.

  1. W celu zalogowania się należy wejść na główną stronę Biblioteki CMKP.
  2. Wybrać zakładkę „Bazy pełnotekstowe”. *
  3. Z listy wybrać interesującą nas bazę.
  4. Nastąpi przekierowanie na stronę do logowania i wtedy wpisujemy krótki login (bez @cmkp…) i hasło (takie jak do poczty CMKP).
  5. Po poprawnym zalogowaniu zostaniemy przekierowani na stronę konkretnej bazy danych i możemy z niej w pełni korzystać.

* Te same kroki obowiązują przy korzystaniu z zawartości konkretnych tytułów dostępnych czasopism, książek elektronicznych i e-zasobów.