REACT OM Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych

Informacje ogólne o projekcie

Tytuł Projektu: „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”, nr Projektu: POWR.07.01.00-00-0001/22 

Okres realizacji Projektu: lata 2022 – 2023 (do 31.12.2023)

Lista dostępnych kursów: Platforma kursów CMKP

Cel główny projektu: 

Podniesienie kwalifikacji 9000 opiekunów medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu w toku kształcenia rozpoczętego przed 01.09.2021 r. oraz udzielają świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia, poprzez realizację kursu kwalifikacyjnego, prowadzonego w formie hybrydowej (kurs będzie składał się z części teoretycznej w formie e-learningowej oraz części praktycznej w formie stacjonarnej).

Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności opiekunów medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu w toku kształcenia rozpoczętego przed 1 września 2021 r. w zakresie kwalifikacji MED14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej oraz przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.

Kto może skorzystać z udziału w projekcie?

Opiekunowie medyczni, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu w toku kształcenia rozpoczętego przed 01.09.2021 r.

Co daje udział w projekcie

 • Bezpłatny dostęp do kursu kwalifikacyjnego podzielonego na część teoretyczną w formie e-learningu (realizator CMKP) oraz część praktyczną w formie stacjonarnej (realizatorzy wyłonieni przez MZ z obszaru całego kraju)
 • Bezpłatny dostęp do skryptu szkoleniowego do części teoretycznej kursu w formie online (CMKP)
 • Dofinansowanie do 120 zł kosztów zakupu specjalistycznych podręczników (rozliczenia prowadzi CMKP)
 • Dofinansowanie do kosztów podróży i noclegu z tytułu udziału w części praktycznej kursu – 3740 zł/os./kurs praktyczny (rozliczenia prowadzi CMKP)

Procedura udziału w Projekcie (co zrobić aby wziąć udział w Projekcie i kursach?)

Uczestnik musi zostać zarejestrowany w Projekcie przez Lidera (MZ)
Dokumenty rejestrujące należy złożyć do Lidera Projektu –  Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Informacje na temat rekrutacji do projektu oraz formularze zgłoszeniowe zamieszczone są na stronie https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html
Wszelkie zapytania można kierować na adres: kursopiekun001@mz.gov.pl

Po zakwalifikowaniu do Projektu uczestnik samodzielnie zgłasza się do CMKP do części teoretycznej kursu (e-learning)
Uczestnicy projektu zgłaszają się na wybrany termin kursu e-learningowego po uprzednim założeniu profilu na stronie  CMKP pod adresem: https://kursy.cmkp.edu.pl/Account/Login

Po rozpoczęciu części teoretycznej kursu (e-learning) równolegle uczestnik może rozpocząć część praktyczną kursu

Wykaz niezbędnych dokumentów zgłoszeniowych oraz szczegóły – patrz Regulamin

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Lider Projektu –  Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia (MZ)  Partner –  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP)

Lider (MZ) odpowiada za:

 • opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego uzupełniającego przez zespół powołanych ekspertów
 • wyłonienie realizatorów części praktycznej kursu na obszarze całego kraju
 • prowadzenie naboru uczestników do Projektu

Partner (CMKP) odpowiada za:

 • Współpracę przy opracowaniu programu kursu kwalifikacyjnego uzupełniającego przez zespół ekspertów
 • Realizację części teoretycznej kursu w formie kursów e-learningowych
 • Wypłatę dla opiekunów medycznych dofinansowania kosztów:
  • podróży i noclegu z tytułu udziału w części praktycznej kursu
  • zakupu specjalistycznych podręczników

Główne działania w Projekcie

 1. Opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych.
 2. Wdrożenie programu przez Lidera i Partnera Projektu – organizacja kursu kwalifikacyjnego.
 3. Wypłata dofinansowania dla opiekunów medycznych do zakupionych podręczników.

Wypłata dofinansowania dla opiekunów medycznych z tytułu kosztów podróży  i noclegu podczas części praktycznej kursu.

Budżet projektu = 59 999 999 zł (100% wkład Funduszy Europejskich EFS-REACT-EU)

 • w tym na finansowanie działań podejmowanych przez Lidera: 35 000 026,30 zł
 • w tym na finansowanie działań podejmowanych przez Partnera: 24 999 972,70 zł

Źródło finansowania projektu

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pakiet REACT-EU to narzędzie ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i zwiększania jej odporności, finansowany z instrumentu Next Generation EU.

Dane kontaktowe

Kwalifikacja do udziału w projekcie/część praktyczna kursu – Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, tel. 539 147 686 oraz 883 840 961; e-mail: kursopiekun001@mz.gov.pl
Koordynator projektu w CMKP – część teoretyczna kursu (e-learning) oraz dofinansowania: mgr inż. Katarzyna Partyka, tel. 22 56 93 801, katarzyna.partyka@cmkp.edu.pl

Załączniki

Program kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych_REACT EU_25.11.2022 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin dofinansowania podręczników

Regulamin dofinansowania podróży i noclegów