REACT OM Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych

Informacje ogólne o projekcie

Tytuł Projektu: „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”, nr Projektu: POWR.07.01.00-00-0001/22 

Okres realizacji Projektu: lata 2022 – 2023 (do 31.12.2023)

Lista dostępnych kursów: Platforma kursów CMKP

Cel główny projektu: 

Podniesienie kwalifikacji 9300 opiekunów medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu w toku kształcenia rozpoczętego przed 01.09.2021 r.  poprzez realizację kursu kwalifikacyjnego, prowadzonego w formie hybrydowej (kurs będzie składał się z części teoretycznej w formie e-learningowej oraz części praktycznej w formie stacjonarnej).

Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności opiekunów medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu w toku kształcenia rozpoczętego przed 1 września 2021 r. w zakresie kwalifikacji MED14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej oraz przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.

Kto może skorzystać z udziału w projekcie?

Opiekunowie medyczni, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu w toku kształcenia rozpoczętego przed 01.09.2021 r.

UWAGA: zapraszamy opiekunów medycznych do korzystania z dofinansowania kosztów zakupu specjalistycznych podręczników do kwoty 400 zł/os. oraz do zakupu tabletu do kwoty 1129 zł/os.

Dofinansowanie podręcznikow-zapraszamy OM.pdf
Wniosek o dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników w ramach projektu
Dofinansowanie TABLETOW-zapraszamy OM.pdf
Wniosek o dofinansowanie zakupu tabletu na potrzeby realizacji kursu e-learningowego
Dofinansowanie podróży i noclegu na część praktyczną kursu – zapraszamy OM
Wniosek o dofinansowanie podróży i noclegu

Wnioski o dofinansowanie należy wysłać na adres:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP)
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa

Wskazówki dla opiekunów medycznych składających wnioski o dofinansowania:

 • FAKTURA. Na fakturach za zakup tabletu i podręczników musi być zawarta informacja: ZAPŁACONO lub POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 0,00 lub inna treść jednoznacznie wskazująca, że zapłacono za towar. W innym przypadku prosimy o dołączenie dowodu zapłaty. Konieczny jest oryginał faktury.
 • RATY. Sprzętu nie można zakupić na raty. Dofinansowany może być tylko rzeczywiście poniesiony koszt. W przypadku, gdy zakupiono tablet na raty należy dokonać spłaty umowy kredytu i dołączyć wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie spłaty lub potwierdzenie z banku o spłacie umowy kredytu.
 • PODRÓŻ SAMOCHODEM. W przypadku, gdy osoba nie ma prawa jazdy i jest dowożona samochodem prywatnym, należy dołączyć wyjaśnienie.
  WZÓR – WYJAŚNIENIE

Co daje udział w projekcie

 • Bezpłatny dostęp do kursu kwalifikacyjnego podzielonego na część teoretyczną w formie e-learningu (realizator CMKP) oraz część praktyczną w formie stacjonarnej (realizatorzy wyłonieni przez MZ z obszaru całego kraju)
 • Bezpłatny dostęp do skryptu szkoleniowego do części teoretycznej kursu w formie online (CMKP)
 • Dofinansowanie do 400 zł kosztów zakupu specjalistycznych podręczników (rozliczenia prowadzi CMKP)
 • Dofinansowanie do zakupu tabletu na potrzeby realizacji szkolenia e-learningowego do kwoty 1129 zł/os.
 • Dofinansowanie do kosztów podróży i noclegu z tytułu udziału w części praktycznej kursu – 3740 zł/os./kurs praktyczny (rozliczenia prowadzi CMKP)

Procedura udziału w Projekcie (co zrobić aby wziąć udział w Projekcie i kursach?)

Uczestnik musi zostać zarejestrowany w Projekcie przez Lidera (MZ)
Dokumenty rejestrujące należy złożyć do Lidera Projektu –  Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Informacje na temat rekrutacji do projektu oraz formularze zgłoszeniowe zamieszczone są na stronie https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html
Wszelkie zapytania można kierować na adres: kursopiekun001@mz.gov.pl

Po zakwalifikowaniu do Projektu uczestnik samodzielnie zgłasza się do CMKP do części teoretycznej kursu (e-learning)
Uczestnicy projektu zgłaszają się na wybrany termin kursu e-learningowego po uprzednim założeniu profilu na stronie  CMKP pod adresem: https://kursy.cmkp.edu.pl/Account/Login

Po rozpoczęciu części teoretycznej kursu (e-learning) równolegle uczestnik może rozpocząć część praktyczną kursu

Wykaz niezbędnych dokumentów zgłoszeniowych oraz szczegóły – patrz Regulamin

Dane kontaktowe

Kwalifikacja do udziału w projekcie/część praktyczna kursu
Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
tel. 539 147 686 oraz 883 840 961;
e-mail: kursopiekun001@mz.gov.pl

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Lider Projektu –  Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia (MZ)  Partner –  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP)

Lider (MZ) odpowiada za:

 • opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego uzupełniającego przez zespół powołanych ekspertów
 • wyłonienie realizatorów części praktycznej kursu na obszarze całego kraju
 • prowadzenie naboru uczestników do Projektu

Partner (CMKP) odpowiada za:

 • Współpracę przy opracowaniu programu kursu kwalifikacyjnego uzupełniającego przez zespół ekspertów
 • Realizację części teoretycznej kursu w formie kursów e-learningowych
 • Wypłatę dla opiekunów medycznych dofinansowania kosztów:
  • podróży i noclegu z tytułu udziału w części praktycznej kursu
  • zakupu specjalistycznych podręczników
  • zakupu tabletów

Główne działania w Projekcie

 1. Opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych.
 2. Wdrożenie programu przez Lidera i Partnera Projektu – organizacja kursu kwalifikacyjnego.
 3. Wypłata dofinansowania dla opiekunów medycznych do zakupionych podręczników oraz tabletów.
 4. Wypłata dofinansowania dla opiekunów medycznych z tytułu kosztów podróży  i noclegu podczas części praktycznej kursu.

Budżet projektu = 72 999 753,84 zł (100% wkład Funduszy Europejskich EFS-REACT-EU)

 • w tym na finansowanie działań podejmowanych przez Lidera: 34 755 089,22 zł
 • w tym na finansowanie działań podejmowanych przez Partnera: 38 244 664,62 zł

Źródło finansowania projektu

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pakiet REACT-EU to narzędzie ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i zwiększania jej odporności, finansowany z instrumentu Next Generation EU.

 

Kurs teoretyczny – województwo Obsługa administracyjna nr tel. 
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. dolnośląskie Kuzmowicz Jolanta 22 56 93 806
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. kujawsko-pomorskie Kuzmowicz Jolanta 22 56 93 806
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. lubelskie Brzozowska Małgorzata 22 56 93 803
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. lubuskie Brzozowska Małgorzata 22 56 93 803
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. łódzkie Kopyść Zofia 22 56 93 802
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. małopolskie Kopyść Zofia 22 56 93 802
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. mazowieckie Adamczyk Wioletta 22 56 01 062
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. opolskie Adamczyk Wioletta 22 56 01 062
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. podkarpackie Radziwonowicz Adriana 22 56 93 706
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. podlaskie Radziwonowicz Adriana 22 56 93 706
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. pomorskie Szymański Karol 22 56 01 073
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. zachodniopomorskie Szymański Karol 22 56 01 073
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. śląskie Wojciechowska Janina 22 56 01 142
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. świętokrzyskie Wojciechowska Janina 22 56 01 142
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. warmińsko-mazurskie Ambrozik Marta 22 56 93 752
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych – woj. wielkopolskie Ambrozik Marta 22 56 93 752

Korespondencję e-mailową prosimy kierować na adres: react-om@cmkp.edu.pl

Koordynator projektu w CMKP – część teoretyczna kursu (e-learning) oraz dofinansowania:
mgr inż. Katarzyna Partyka,
tel. 22 56 93 801,
e-mail: katarzyna.partyka@cmkp.edu.pl

Załączniki

Program kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych_REACT EU_25.11.2022 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin dofinansowania podręczników

Wniosek o dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników w ramach projektu

Regulamin dofinansowania tabletów

Wniosek o dofinansowanie zakupu tabletu na potrzeby realizacji kursu e-learningowego

Regulamin dofinansowania podróży i noclegów

 

Dokumenty archiwalne – nieobowiązujące

Regulamin udziału w projekcie  

Regulamin dofinansowania podręczników

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie