Wspólna Szkoła Doktorska

Wspólna Szkoła Doktorska o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki”

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, powołuje się szkołę doktorską p.n.: Wspólna Szkoła Doktorska o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki”, jako zorganizowaną formę kształcenia doktorantów mającą charakter interdyscyplinarny, prowadzoną wspólnie przez następujące podmioty, w następujących dyscyplinach:

 1. Nauki medyczne:
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie;
 2. Nauki biologiczne:
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie;
 3. Inżynieria biomedyczna:
  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie;

Kształcenie doktorantów we Wspólnej Szkole Doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Organizację kształcenia w szkole doktorskiej w zakresie nieuregulowanym w ww. ustawie określa Regulamin Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

Kształcenie doktorantów odbywa się na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.

 

Regulamin Wspólnej Szkoły Doktorskiej

Program kształcenia we Wspólnej Szkole Doktorskiej