Wspólna Szkoła Doktorska

Wspólna Szkoła Doktorska

o profilu

Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki”

pod nazwą

SZKOŁA DOKTORSKA MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

„Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD”

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego została powołana Wspólna Szkoła Doktorska  o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej , jako zorganizowana forma kształcenia doktorantów mającą charakter interdyscyplinarny, prowadzoną wspólnie przez następujące podmioty, w następujących dyscyplinach:

 1. Nauki medyczne:
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie;
 2. Nauki biologiczne:
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie;
 3. Inżynieria biomedyczna:
  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie;

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

Termin składania dokumentów został przedłużony do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Tryb składania dokumentów jest opisany w § 13 Regulaminu Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

Podanie

Kwestionariusz osobowy

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wstępny etap rekrutacji odbywa się w podmiotach ogłaszających nabór do poszczególnych tematów (terminy przesłuchań: 2- 13 września 2019 r,)

Egzamin konkursowy odbędzie się w dniu 18 września 2019 r.

ul. Marymoncka 99/103 Warszawa

LISTA PROJEKTÓW

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 1. Rola kaspazy-4/5 w ludzkich leukocytach w patogenezie wstrząsu septycznego w modelu myszy humanizowanych. Opiekun: prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

 1. Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresje kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym reku nerki. Opiekun: dr hab. Tomasz Sarnowski
 2. Poznanie mechanizmu zależności prawidłowych podziałów jąderka od aktywności kompleksu Las17-Vrp1, drożdżowego odpowiednika ludzkiego kompleksu WASP-WIP, którego dysfunkcja odpowiada za zespół Wiskotta-Aldricha. Opiekun: dr hab. Adrianna Skoneczna
 3. Mikrobiom jelita ssaków jako źródło krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych: zaburzenia funkcjonowania i wynikające z tego stany chorobowe. Opiekun: dr hab. Anna Sikora
 4. Oligopeptydy osocza krwi wiążące metale w chorobach nowotworowych i neurodegeneracyjnych: detekcja, funkcja, interwencja. Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Bal
 5. Oddziaływanie produktu degradacji z natywnymi biopolimerami w komórce (metodami bioinformatycznymi). Opiekun: prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
 6. Metody uczenia maszynowego i głębokiego w problematyce przewidywania interakcji molekuł biologicznych. Zastosowanie w procesach istotnych medycznie.Opiekun: prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz; Opiekun pomocniczy: dr Paweł Siedlecki.
 7. Molekularne mechanizmy działania inhibitorów kinaz z rodziny AMPK/SNF1 – badania z wykorzystaniem modeli eukariotycznych. Opiekun: prof. dr hab. Grażyna Dobrowolska; Opiekun pomocniczy: dr Olga Sztatelman
 8. Platforma oparta o nanoprzeciwciała (VHH) przeciwko podjednostkom kompleksu SWI/SNF – nowe narzędzie w immunoterapii wybranych typów nowotworów. Opiekun: dr hab. Tomasz Sarnowski
 9. Identyfikacja i mechanizm prozdrowotnego działania bakterii mlekowych na modelu hodowli komórkowych. Opiekun: prof. dr hab. Jacek Bardowski; Opiekun pomocniczy: dr Agnieszka Szczepankowska
 10. Topologia chromosomu Pseudomonas aeruginosa, groźnego, bakteryjnego patogenu człowieka. Opiekun: prof. dr hab. Grażyna Jagura-Burdzy

Informacje o Wstępnym etapie rekrutacji do tematów Instytutu Biochemii i Biofizyki:

https://www.ibb.waw.pl/pl/aktualnosci/instytut-biochemii-i-biofizyki-pan-oglasza-nabor-kandydatow-do-wspolnej-szkoly-doktorski

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie

tematy w przygotowaniu

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie

 1. Rola białek z rodziny BET w regulacji zależnych od komórek mikrogleju procesów neurodegeneracji. Opiekun: Dr hab. Grzegorz A. Czapski Streszczenie
 2. Badanie mechanizmów hipotensyjnego działania stabilnego analogu kwasu 14,15 – epoksyeikozatrienowego (EET-A) szczurów cukrzycowych. Opiekun: Dr hab. Agnieszka Walkowska Streszczenie

Regulamin Wspólnej Szkoły Doktorskiej

Program kształcenia we Wspólnej Szkole Doktorskiej