Aktualności

Aktualności

Lista Stu 2020

Po raz kolejny „Puls Medycyny” opublikował  wyniki prestiżowego plebiscytu Lista Stu. Biorąc pod uwagę osiągnięcia i dokonania kandydatów w 2020 r., którzy mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny i poprawę polskiego systemu ochrony zdrowia wyłoniono laureatów w  dwóch kategoriach. Wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie znaleźli się przedstawiciele Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: Dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP, specjalista w dziedzinie neurochirurgii, kierownik […]

10 marca 2021
Więcej
Aktualności

Podpisanie umowy o współpracy

Miło nam poinformować, że 8 marca 2021 r. prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Dyrektor CMKP oraz J.M. prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada – Rektor SGGW, złożyli podpisy pod aneksem o dołączeniu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do WSPÓLNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ. Tym samym SGGW dołącza do grona organizatorów Szkoły jako druga uczelnia. Po podpisaniu Aneksu grono współorganizatorów Szkoły będzie wyglądało następująco:  Centrum Medyczne Kształcenia […]

8 marca 2021
Więcej
Aktualności

List intencyjny

5 marca sfinalizowane zostało podpisanie Listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego – reprezentowanym przez Dyrektora – prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta, a gminą-miastem Grudziądz reprezentowaną przez Prezydenta Grudziądza – Macieja Glamowskiego oraz Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym, im. dr. Wł. Biegańskiego reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala – Macieja Hoppe. Dokument inicjuje współpracę Partnerów w obszarze medycznego kształcenia podyplomowego lekarzy i innych osób wykonujących zawody mające […]

5 marca 2021
Więcej
Aktualności

Obrona pracy doktorskiej

Dnia 1.03.2021 r odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Kołodziej-Wojnar z Zakładu Geriatrii i Gerontologii CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. „Udział enzymów TET1 i TET2 w procesie starzenia fibroblastów skóry człowieka”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka. Promotorem pomocniczym natomiast dr Anna Domaszewska-Szostek. Gratulujemy!

1 marca 2021
Więcej
Aktualności

Kurs doskonalący „Kliniczne wyzwania w neurologii”

Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP zaprasza do udziału w kursie doskonalącym „Kliniczne wyzwania w neurologii”, który odbędzie się 18-19 marca 2021 roku. Link do formularza rejestracyjnego do kursu: 01-718/0-00-002-2021 https://cmkp500-cmkp.clickmeeting.com/kliniczne-wyzwania-w-neurologii/register          Program kursu Materiał z 1-szego dnia kursu Kliniczne wyzwania w neurologii – nagranie cz. I Materiał z 1-szego dnia kursu Kliniczne wyzwania w neurologii – nagranie cz. II Materiał z 2-ego dnia kursu Kliniczne wyzwania w neurologii- nagranie […]

1 marca 2021
Więcej
Aktualności

Oferta pracy – doktorant/doktorantka

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie poszukuje doktoranta / doktorantki do udziału w wielodyscyplinarnym projekcie badawczym pt. „Wczesne wykrywanie i nadzór raka przełyku przy użyciu gąbki cytologicznej Cytosponge™ i biomarkerów molekularnych (badanie EDEN)”; numer grantu OPUS-19: 2020/37/B/NZ5/04003. Celem projektu EDEN jest rozwój nowatorskich metod wczesnej diagnostyki raka przełyku poprzez podjęcie próby określenia zaburzeń molekularnych charakteryzujących wszystkie etapy rozwoju raka płaskonabłonkowego […]

26 lutego 2021
Więcej
Aktualności

Podpisanie Umowy na rzecz realizacji Projektu ICD-11

23 lutego Prof. dr. hab. n. med. Wojciech Bik podpisał w imieniu CMKP umowę o partnerstwie z Departamentem Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia na rzecz wspólnej realizacji Projektu pod nazwą: „Poprawa jakości informacji medycznej dzięki wzrostowi kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie prawidłowego posługiwania się klasyfikacją ICD-11”. Celem Projektu jest dostosowanie do warunków polskich jedenastej rewizji/edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) oraz zestawu instrumentów […]

25 lutego 2021
Więcej
Aktualności

Oferta pracy – badacz/badaczka

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie poszukuje samodzielnego badacza/badaczki do udziału w wielodyscyplinarnym projekcie badawczym pt. „Wczesne wykrywanie i nadzór raka przełyku przy użyciu gąbki cytologicznej Cytosponge™ i biomarkerów molekularnych (badanie EDEN)”. Do składania wniosków szczególnie zachęcamy osoby ze stopniem naukowym doktora w dziedzinie bioinformatyki lub z doświadczeniem w genetyce i/lub biologii molekularnej. Celem projektu EDEN jest identyfikacja zaburzeń molekularnych na każdym etapie rozwoju raka płaskonabłonkowego przełyku […]

22 lutego 2021
Więcej
Aktualności

Obrona pracy doktorskiej

19 lutego odbyła się kolejna w tym roku akademickim obrona rozprawy doktorskiej. Stopień doktora nauk medycznych otrzymała lek. Katarzyna Byczkowska z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej MSWiA CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. „Ocena klinicznych i echokardiograficznych czynników ryzyka u chorych z ciężką stenozą aortalną leczonych przezcewnikową implantacją zastawki aortalnej”. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, prof. CMKP, promotorem pomocniczym: dr n. med. […]

19 lutego 2021
Więcej