Aktualności

Aktualności

Dofinansowanie staży w ramach projektu POWER1

Szanowni Państwo, informujemy, że pula środków przeznaczonych na dofinansowanie staży w ramach projektu POWER1, przeznaczonych na 2023 r. została wyczerpana. Nabór Wniosków o rezerwację środków na staż jest ciągły a wnioski, na które nie było możliwe dokonanie rezerwacji trafią na listę rezerwową. W przypadku pozyskania środków, CMKP będzie sukcesywnie rozpatrywać wnioski o rezerwację środków z […]

23 stycznia 2023
Więcej
Aktualności

Pierwsze obrony rozpraw doktorskich w 2023 roku

Z przyjemnością informujemy, że 19 stycznia odbyły się obrony rozpraw doktorskich lek. Bartosza Pacewskiego z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP oraz lek. Katarzyny Białowolskiej z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP.  Lek. Pacewski jako rozprawę przedstawił pracę pt. Optymalizacja wymiarów tętniaka aorty brzusznej i tętnic biodrowych u chorych z krętością tych naczyń i zakwalifikowanych […]

19 stycznia 2023
Więcej
Aktualności

Jest gotowy program nowej specjalizacji – psychoterapii uzależnień

Program szkolenia specjalizacyjnego w nowej dziedzinie – psychoterapii uzależnień został zatwierdzony przez ministra zdrowia. Specjalizację taką będą mogły uzyskać osoby z tytułami magistra uzyskanymi po studiach w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim. Program szkolenia został opublikowany na stronie CMKP – […]

10 stycznia 2023
Więcej
Aktualności

CMKP rozpoczyna kurs z organizacji ochrony zdrowia dla medyków spoza Polski

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Światową Organizacją Zdrowia, organizuje kurs e-learningowy „Organizacja ochrony zdrowia w Polsce” skierowany do pracowników medycznych z zagranicy, głównie z Ukrainy. Kurs rozpoczyna się 9 stycznia 2023. Ze szkolenia będzie mógł skorzystać personel medyczny, który pracuje lub będzie pracować w polskich przychodniach czy szpitalach. Do tej […]

9 stycznia 2023
Więcej
Aktualności

Wesołych Świąt!

Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w niepowtarzalnej atmosferze, spokoju i wzajemnej bliskości. Z okazji nadchodzącego 2023 roku składamy Państwu życzenia pomyślności i dobrego zdrowia. Niech nowy rok będzie korzystny zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, dając szansę na spełnienie marzeń. Życzymy również wielu okazji do uśmiechu i radości oraz spokoju ducha. Dyrekcja CMKP

19 grudnia 2022
Więcej
Aktualności

Trwają zapisy na kursy podnoszące kompetencje 5 grup zawodowych

Dietetycy, logopedzi, elektroradiolodzy, diagności laboratoryjni oraz pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych mogą wziąć udział w bezpłatnych „Kursach podnoszących kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”. Już można zapisywać się na kursy, które rozpoczną się w połowie stycznia. Projekt został uruchomiony, by podnieść kompetencje zawodowe przedstawicieli wybranych zawodów […]

15 grudnia 2022
Więcej
Aktualności

Kliniki Urologii CMKP z symulatorami urologicznymi

Wysokiej jakości symulatory urologiczne trafiły właśnie do Klinik Urologii CMKP znajdujących się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP oraz w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Sprzęt będzie wykorzystywany do nauki endoskopowych technik usuwania zmian nowotworowych na kursach prowadzonych dla lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii onkologicznej. Symulator zapewnia wszechstronny, praktyczny trening […]

14 grudnia 2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

9 grudnia 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Dudzińskiej-Szczerby z Kliniki Kardiologii CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Związek pomiędzy morfologią uszka lewego przedsionka oraz sferycznością lewego przedsionka a ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu u chorych z migotaniem przedsionków. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP. Serdecznie […]

9 grudnia 2022
Więcej
Aktualności

Prof. Ryszard Gellert o kursach kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w programie „Kwadrans z farmacją” prowadzonym przez Łukasza Waligórskiego, redaktora naczelnego serwisu https://mgr.farm/, opowiadał o nowych uprawnieniach farmaceutów i programach kursów kwalifikacyjnych, które opracowuje zespół ekspertów powołany w CMKP. Prof. Gellert podał, że w skład zespołu, który przygotowuje programy kursów wchodzą: Elżbieta Piotrowska- Rutkowska, prezes Naczelnej Rady […]

8 grudnia 2022
Więcej