Zasady szczepień p. COVID-19 osób z niepełnosprawnościami jako osób ze szczególnymi potrzebami

Zasady szczepień p. COVID-19 osób z niepełnosprawnościami jako osób ze szczególnymi potrzebami 07.05.2021 r. – nagranie

Zasady szczepień p. COVID-19 osób z niepełnosprawnościami jako osób ze szczególnymi potrzebami – prezentacja