Wyniki badania opinii uczestników szkolenia specjalizacyjnego o wypełnieniu ustawowych obowiązków przez kierowników specjalizacji

Szanowni Państwo,

w ramach sprawowanego, przez Ministra Zdrowia, nadzoru nad realizacją szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 19h ust 1. ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. 2021, poz. 790), działając na podstawie art. 19h ust. 3 i 4, art. 19j i art. 19m ww. ustawy, CMKP wykonuje czynności monitorowania ustawicznego rozwoju zawodowego w stosunku do wszystkich jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Realizując powyższy obowiązek przekazaliśmy dedykowaną temu celowi ankietę elektroniczną dla uzyskania Państwa opinii na temat zadań realizowanych przez Państwa kierowników specjalizacji.

Zapraszam do zapoznania się z wynikami ankiety.

Opinie o kierownikach specjalizacji

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego