2021
Zasady rekrutacji na kursy
dla lekarzy i lekarzy dentystów
stacjonarne Studia Doktoranckie przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i dydaktycznej oraz umożliwiające uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie nauki medyczne.

Kurs otwarty dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i pracowników ochrony zdrowia dotyczący zasad zapobiegania i postępowania
u pacjentów z infekcją COVID 19

Kurs otwarty dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i pracowników ochrony zdrowia dotyczący zasad zapobiegania i postępowania
u pacjentów z infekcją COVID 19

previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Aktualności

Zawarcie Umowy o Partnerstwie w projekcie ICD-11

23 lutego Prof. dr. hab. n. med. Wojciech Bik podpisał w imieniu CMKP umowę o partnerstwie z Departamentem Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia na rzecz wspólnej realizacji Projektu pod nazwą: „Poprawa jakości informacji medycznej dzięki wzrostowi kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie prawidłowego posługiwania się klasyfikacją ICD-11”. Celem Projektu jest dostosowanie do warunków polskich jedenastej rewizji/edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) oraz zestawu instrumentów […]

25.02.2021
Więcej
Aktualności

Oferta pracy

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie poszukuje samodzielnego badacza/badaczki do udziału w wielodyscyplinarnym projekcie badawczym pt. „Wczesne wykrywanie i nadzór raka przełyku przy użyciu gąbki cytologicznej Cytosponge™ i biomarkerów molekularnych (badanie EDEN)”. Do składania wniosków szczególnie zachęcamy osoby ze stopniem naukowym doktora w dziedzinie bioinformatyki lub z doświadczeniem w genetyce i/lub biologii molekularnej. Celem projektu EDEN jest identyfikacja zaburzeń molekularnych na każdym etapie rozwoju raka płaskonabłonkowego przełyku […]

22.02.2021
Więcej
Aktualności

Obrona pracy doktorskiej

19 lutego odbyła się kolejna w tym roku akademickim obrona rozprawy doktorskiej. Stopień doktora nauk medycznych otrzymała lek. Katarzyna Byczkowska z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej MSWiA CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. „Ocena klinicznych i echokardiograficznych czynników ryzyka u chorych z ciężką stenozą aortalną leczonych przezcewnikową implantacją zastawki aortalnej”. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, prof. CMKP, promotorem pomocniczym: dr n. med. […]

19.02.2021
Więcej
Aktualności

Obrona pracy doktorskiej

18 lutego odbyła się kolejna w tym roku akademickim obrona rozprawy doktorskiej. Stopień doktora nauk medycznych otrzymała lek.  Joanna Samotyjek z Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej CMKP w Dziekanowie Leśnym. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. „Ocena wybranych czynników wpływających na efektywność i bezpieczeństwo ureterolitotrypsji w leczeniu kamicy układu moczowego u dzieci do 13 roku życia”. Promotorem pracy jest dr hab. n .med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP.

18.02.2021
Więcej
Aktualności

Obrona pracy doktorskiej

15 lutego odbyła się kolejna w tym roku akademickim obrona rozprawy doktorskiej. Stopień doktora nauk medycznych otrzymała lek.  Agata Gmachowska z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP w Otwocku. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. „Ocena przydatności obrazowania tomografii komputerowej w diagnostyce powikłań złamań kości długich”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n .med. Jerzy Walecki, promotorem pomocniczym dr n. med. Żaneta Nitek.

15.02.2021
Więcej
Aktualności

Bezpłatne szkolenia – PO WER – Szkoła Główna Handlowa i CMKP

Szanowni Państwo, Panie i Panowie, w zeszłym roku rozpoczęliśmy szkolenia organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i CMKP w ramach projektu „Interdyscyplinarnie Efektywnie Skutecznie”. Pomimo pandemii udało nam się przeszkolić 500 osób, które oceniły spotkania jako wysoce merytoryczne – co jest dla nas najwyższym wyróżnieniem. W tym roku kontynuujemy spotkania – najbliższe szkolenia on-line przewidziane są na marzec 2021. Bardzo zapraszamy Państwa na kolejne […]

09.02.2021
Więcej
Aktualności

Pożegnanie

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana dr n. med. Mieczysława Błaszczyka Dyrektora Naczelnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 2007 – 2020 Autora wielu inicjatyw i działań na rzecz rozwoju naszego szpitala. Znakomitego lekarza oraz człowieka. Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  

08.02.2021
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Polonijny panel profesorów

W niedzielę 24 stycznia 2021 r. odbył się organizowany przez Konsulat Generalny RP w Chicago Polonijny panel profesorów #SzczepimySię, poświęcony zagadnieniu szczepień i ich roli w walce z wirusami. Eksperci dyskutowali na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii i odpowiedzialności za zdrowie społeczności wyrażanej indywidualną decyzją o zaszczepieniu się. W Polonijnym panelu profesorów brał udział Prof. Jarosław Pinkas, dyrektor i dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Transmisja z panelu dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/ […]

29.01.2021
Więcej
Aktualności

„Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”

Mamy przyjemność poinformować, że w jubileuszowej, dwudziestej edycji konkursu  „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” nagrodę specjalną „Menadżer Zdrowia” otrzymał  dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” to coroczny konkurs, którego organizatorem jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcja „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”. […]

18.01.2021
Więcej