100. rocznica urodzin prof. Haliny Szwarc, patronki założycielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku

5 maja br. przypada 100. rocznica urodzin prof. Haliny Szwarc, patronki i założycielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który od ponad 45 lat działa przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy CMKP powstał w 1975 roku z inicjatywy gerontologa prof. Haliny Szwarc, naukowca, pedagoga, krzewicielki idei UTW w Polsce oraz założycielki i patronki pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

– W CMKP od ponad 45 lat działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest to najstarsza tego typu placówka w Polsce i jedna z najstarszych w Europie – mówi prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych CMKP-prorektor. –  CMKP było pierwszą uczelnią, która zauważyła i zareagowała na potrzeby starszej generacji, zarówno te zdrowotne jak i społeczne. UTW organizuje zajęcia dla studentów seniorów i udostępnia sale wykładowe i aule na potrzeby Uniwersytetu.

Prof. Wojciech Bik dodaje, że słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku udowadniają, że ludzie starsi mają ogromną potrzebę zarówno aktywnego działania w różnych dziedzinach społecznych, kulturalnych, oświatowych i innych, jak i do rozwijania pasji oraz zainteresowań, uzupełniania swojej wiedzy.

Prof. Halina Szwarc podkreślała potrzebę istnienia UTW przekonując, że „aby utrzymać stan zdrowia, który pozwoli na prowadzenie niezależnego, samodzielnego życia, realizację planów życiowych, trzeba zadbać o utrzymanie dobrej sprawności fizycznej i umysłowej, a brak kontaktów społecznych i zajęć dających zadowolenie sprawia, że wiele osób izoluje się od otoczenia, odczuwa przygnębienie, czuje się odrzuconymi”.

4 maja, by uczcić pamięć i przypomnieć zasługi prof. Haliny Szwarc o godz. 10.00 złożono kwiaty na grobie pani Profesor na Cmentarzu Powązkowskim, o godz. 12.00 odbyła się msza św. w kościele pw. św. Zygmunta, a o godz. 13.00 spotkanie wspomnieniowe w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29. W spotkaniu uczestniczyli także autorzy fabularyzowanej biografii prof. Haliny Szwarc pt. Czarny Motyl, Lidia Liszewska i Robert Kornacki.

– Wyniki badań wskazują, że aktywność społeczna seniorów jest istotnym czynnikiem mającym wpływ nie tylko na ich stan zdrowia, ale przede wszystkim na jakość i długość życia – podkreśla prof. Wojciech Bik. –  Dlatego tak ważna jest funkcja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które wspierają i promują aktywność społeczną i edukacyjną seniorów. Takie placówki zaspokajają potrzeby społeczne i edukacyjne osób starszych zapewniając im szeroką ofertę zajęć.

Uniwersytet Trzeciego Wieku poprawia jakość życia osób starszych organizując m.in.: wykłady,  seminaria i lektoraty języków obcych. Wśród wykładowców UTW jest wielu najwybitniejszych profesorów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz innych wyższych uczelni w dziedzinie nauk medycznych i biologicznych, humanistycznych i innych.

Prof. Wojciech Bik – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych CMKP – prorektor

Irena Moskal – Prezes Uniwersytetu III Wieku

Prof. Wojciech Bik – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych CMKP – prorektor

Robert Kornacki – współautor książki Czarny Motyl

Poseł Michał Szczerba

Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 13.05.2024

Miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Macieja Tyczyńskiego z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CMKP.  Doktorant jako rozprawę przedstawił pracę pt. Analiza wybranych czynników rokowniczych w populacji kolejnych pacjentów poddawanych przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej z zastosowaniem stentu II generacji uwalniającego sirolimus Alex Plus: wyniki 4-letniej obserwacji. Promotorem pracy jest dr hab. […]

13.05.2024
Więcej