CMKP rozpoczyna zapisy na kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego rozpoczyna zapisy na kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów w zakresie badania kwalifikacyjnego w celu ustalenia wskazań i przeciwskazań do szczepienia przeciw grypie.

– Uruchomiono zapisy na cztery edycje kursu dla farmaceutów, których część praktyczna odbywać się będzie w Katowicach – mówi prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Część teoretyczna szkoleń będzie przeprowadzona na naszej platformie e-learningowej, a część praktyczna w salach dydaktycznych udostępnionych przez Śląską Izbę Lekarską. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkoleń w kraju i podpisujemy umowy o współorganizację kursów kwalifikacyjnych z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu i we Wrocławiu.

Dyrektor CMKP dodaje, że finalizowane są umowy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów trwają 16 godzin dydaktycznych i realizowane są hybrydowo. Składają się z części teoretycznej i praktycznej. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Kurs kończy się egzaminem.

Ważne: W kursach kwalifikacyjnych mogą wziąć udział farmaceuci, którzy mają prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 12 miesięczny staż pracy w zawodzie.

26 września 2023 r. zostały zatwierdzone przez ministra zdrowia programy kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów przygotowane przez zespoły ekspertów. Kursy poszerzają zakres czynności farmaceuty o przeprowadzanie badań kwalifikacyjnych do szczepień oraz o wykonywanie niektórych badań diagnostycznych.

Szczegółowy program kursów dostępny jest na stronie: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/farmaceuci/programy-kursow-kwalifikacyjnych-dla-farmaceutow.

Koszt kursu wynosi 623 zł za osobę. Należność należy uiścić przelewem na konto CMKP. Informacje dotyczące numeru konta otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na kurs.

Na kurs dla farmaceutów można zapisać się tutaj: https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=7&spe=166&ro=2&year=2023&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej