CMKP rozpoczyna zapisy na kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego rozpoczyna zapisy na kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów w zakresie badania kwalifikacyjnego w celu ustalenia wskazań i przeciwskazań do szczepienia przeciw grypie.

– Uruchomiono zapisy na cztery edycje kursu dla farmaceutów, których część praktyczna odbywać się będzie w Katowicach – mówi prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Część teoretyczna szkoleń będzie przeprowadzona na naszej platformie e-learningowej, a część praktyczna w salach dydaktycznych udostępnionych przez Śląską Izbę Lekarską. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkoleń w kraju i podpisujemy umowy o współorganizację kursów kwalifikacyjnych z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu i we Wrocławiu.

Dyrektor CMKP dodaje, że finalizowane są umowy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów trwają 16 godzin dydaktycznych i realizowane są hybrydowo. Składają się z części teoretycznej i praktycznej. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Kurs kończy się egzaminem.

Ważne: W kursach kwalifikacyjnych mogą wziąć udział farmaceuci, którzy mają prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 12 miesięczny staż pracy w zawodzie.

26 września 2023 r. zostały zatwierdzone przez ministra zdrowia programy kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów przygotowane przez zespoły ekspertów. Kursy poszerzają zakres czynności farmaceuty o przeprowadzanie badań kwalifikacyjnych do szczepień oraz o wykonywanie niektórych badań diagnostycznych.

Szczegółowy program kursów dostępny jest na stronie: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/farmaceuci/programy-kursow-kwalifikacyjnych-dla-farmaceutow.

Koszt kursu wynosi 623 zł za osobę. Należność należy uiścić przelewem na konto CMKP. Informacje dotyczące numeru konta otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na kurs.

Na kurs dla farmaceutów można zapisać się tutaj: https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=7&spe=166&ro=2&year=2023&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej