Programy kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września 2023 r, zostały zatwierdzone programy kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów, o których mowa a art. 75 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. Kurs kwalifikacyjny, realizowany jest w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

Celem kursów jest uzyskanie przez farmaceutę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub usług farmaceutycznych wchodzących w zakres danej dziedziny farmacji lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Kursy kwalifikacyjne prowadzą jednostki szkolące oraz CMKP.

PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW w zakresie badania kwalifikacyjnego w celu ustalenia wskazań i przeciwskazań do szczepienia przeciw COVID-19 oraz techniki wykonywania szczepienia – Aktualizacja 2023

PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW w zakresie wykonywania badań diagnostycznych oraz interpretacji wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii – Aktualizacja 2023

Programy archiwalne:

PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW w zakresie badania kwalifikacyjnego w celu ustalenia wskazań i przeciwskazań do szczepienia przeciw COVID-19 oraz techniki wykonywania szczepienia

PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW w zakresie badania kwalifikacyjnego w celu ustalenia wskazań i przeciwskazań do szczepienia przeciw grypie oraz techniki wykonywania szczepienia

PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW w zakresie wykonywania badań diagnostycznych oraz interpretacji wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii

WYSZUKIWARKA KURSÓW

Oświadczenie staż pracy

Biuro Koordynacji Kształcenia CMKP pracuje nad zorganizowaniem kursów. Trwają rozmowy z potencjalnymi wykładowcami. O rozpoczęciu naboru zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem na stronie CMKP oraz w mediach społecznościowych.