CMKP zaprasza na bezpłatne kursy online dla logopedów, dietetyków, elektroradiologów i pracowników laboratoriów diagnostycznych

Trwają zapisy na bezpłatne szkolenia dla: dietetyków, logopedów, elektroradiologów, pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Zgłaszać się można do 30 listopada br. Każdy uczestnik kursu otrzyma 16 punktów edukacyjnych i 400 zł dofinansowania na zakup specjalistycznych podręczników.

Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia razem z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Krajową Izba Diagnostów Laboratoryjnych realizują projekt pn. Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • bezpłatny udział w kursie online;
  • dostęp online do materiałów szkoleniowych;
  • 16 pkt edukacyjnych;
  • 400 zł dofinansowania na zakup specjalistycznych podręczników;
  • po zdaniu testu – zaświadczenie.

Aby się zgłosić na szkolenia, wystarczy wykonać dwa kroki:

1) zarejestrować się w projekcie – wysłać dokumenty na adres: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem „REACT 02/2022” https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html

2) zgłosić się na preferowany termin kursu w CMKP przez stronę internetowąhttps://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/kursy-podnoszace-kwalifikacje-kadry-medycznej

Więcej informacji na temat kursów na stronie https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/kursy-podnoszace-kwalifikacje-kadry-medycznej lub pod nr tel. 22 56 93 800.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej