CMKP zaprasza na bezpłatne kursy online dla logopedów, dietetyków, elektroradiologów i pracowników laboratoriów diagnostycznych

Trwają zapisy na bezpłatne szkolenia dla: dietetyków, logopedów, elektroradiologów, pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Zgłaszać się można do 30 listopada br. Każdy uczestnik kursu otrzyma 16 punktów edukacyjnych i 400 zł dofinansowania na zakup specjalistycznych podręczników.

Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia razem z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Krajową Izba Diagnostów Laboratoryjnych realizują projekt pn. Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • bezpłatny udział w kursie online;
  • dostęp online do materiałów szkoleniowych;
  • 16 pkt edukacyjnych;
  • 400 zł dofinansowania na zakup specjalistycznych podręczników;
  • po zdaniu testu – zaświadczenie.

Aby się zgłosić na szkolenia, wystarczy wykonać dwa kroki:

1) zarejestrować się w projekcie – wysłać dokumenty na adres: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem „REACT 02/2022” https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html

2) zgłosić się na preferowany termin kursu w CMKP przez stronę internetowąhttps://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/kursy-podnoszace-kwalifikacje-kadry-medycznej

Więcej informacji na temat kursów na stronie https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/kursy-podnoszace-kwalifikacje-kadry-medycznej lub pod nr tel. 22 56 93 800.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Aktualności

Powołanie przedstawicieli CMKP na przewodniczących sekcji w PTLO

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości (PTLO) powołał: prof. dr. hab. Wojciecha Bika na przewodniczącego Sekcji Badań Podstawowych oraz prof. CMKP Alinę Kuryłowicz na przewodniczącą Sekcji Dietetyki. Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych CMKP – prorektor został przewodniczącym Sekcji Badań Podstawowych Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Prof. Bik jest także kierownikiem Zakładu Neuroendokrynologii […]

26.02.2024
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 26.02.2024

Miło nam poinformować, że 26 lutego 2024 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Patryka Bullera z Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Próba charakterystyki pacjentów z zawałem serca bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych poddawanych diagnostyce inwazyjnej oraz analiza wybranych czynników rokowniczych w tej populacji pacjentów […]

26.02.2024
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 22.02.2024

Miło nam poinformować, że 22 lutego 2024 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Wilka z Kliniki Onkologii CMKP. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Całościowa ocena geriatryczna i kardio-onkologiczna jako czynniki predykcyjne u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych octanemabirateronu. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP. Promotorem […]

22.02.2024
Więcej