„Orzekanie przyczyn zgonu”. Ruszyły zapisy na szkolenie online

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Institut National D’études Démographiques (Francja), Panepistimio Ioanninon (Grecja) oraz Universidade Aberta (Portugalia) w ramach programu Erasmus+ realizuje kurs e-learningowy nt. orzekania przyczyn zgonów.

Szkolenie online zostało przygotowane w oparciu o rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz dobre praktyki wypracowane w innych państwach Unii Europejskiej.

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez osoby wykonujące zawód lekarza w Polsce praktycznych umiejętności przy wypełnianiu kart zgonu w zakresie przyczyn zgonu.

Szczegółowy program kursu obejmuje:

– podstawy prawne orzekania i rejestracji zgonów w Polsce,
– zasady Światowej Organizacji Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia odnośnie wypełniania kart zgonu, w szczególności wyboru przyczyny bezpośredniej, wtórnej i wyjściowej,
– zawartość Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych,
– najczęstsze błędy lekarzy przy wypełnianiu kart zgonu oraz sposoby na uniknięcie tych błędów,
– znaczenie poprawnych informacji o przyczynach zgonu dla statystyki publicznej i polityki zdrowia,
– 40 przykładów i ćwiczeń na wypełnienie kart zgonu w oparciu o opis choroby lub nieszczęśliwego zdarzenia.

Kurs jest bezpłatny. Warunkiem uzyskania dostępu do szkolenia jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Kurs zakończony jest testem, przy czym zaliczenie testu jest warunkiem uzyskania imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia. Długość kursu oceniamy na około dwie godziny nauki, w tym realizację ćwiczeń i testu końcowego. Szkolenie aktywne będzie przez trzy tygodnie, dzięki czemu uczestnik będzie mógł w każdej chwili przerwać kurs i powrócić do niego w późniejszym momencie.

Dostęp do 1. edycji kursu będzie aktywny od 27 października do 18 listopada 2022 r. Nie ma limitu uczestników. Już teraz zapraszamy do rejestracji.

REJESTRACJA

Link do rejestracji: https://forms.office.com/r/QqY1NYp8zD

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

24 listopada 2022 r. w CMKP odbyły się dwie kolejne obrony rozpraw doktorskich.  Lek. Dorota Kulhawik z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Ocena przydatności wybranych technik tomografii komputerowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gojenia złamania kości łódeczkowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski. Lek. Monika […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, został wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. 18-19 listopada odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców z jednostek naukowych krajowych i zagranicznych. Zjazd odbył się pod Honorowymi Patronatami: Dyrektora […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Marciszka z Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory serca u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Mączewski, […]

23.11.2022
Więcej