„Orzekanie przyczyn zgonu”. Ruszyły zapisy na szkolenie online

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Institut National D’études Démographiques (Francja), Panepistimio Ioanninon (Grecja) oraz Universidade Aberta (Portugalia) w ramach programu Erasmus+ realizuje kurs e-learningowy nt. orzekania przyczyn zgonów.

Szkolenie online zostało przygotowane w oparciu o rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz dobre praktyki wypracowane w innych państwach Unii Europejskiej.

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez osoby wykonujące zawód lekarza w Polsce praktycznych umiejętności przy wypełnianiu kart zgonu w zakresie przyczyn zgonu.

Szczegółowy program kursu obejmuje:

– podstawy prawne orzekania i rejestracji zgonów w Polsce,
– zasady Światowej Organizacji Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia odnośnie wypełniania kart zgonu, w szczególności wyboru przyczyny bezpośredniej, wtórnej i wyjściowej,
– zawartość Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych,
– najczęstsze błędy lekarzy przy wypełnianiu kart zgonu oraz sposoby na uniknięcie tych błędów,
– znaczenie poprawnych informacji o przyczynach zgonu dla statystyki publicznej i polityki zdrowia,
– 40 przykładów i ćwiczeń na wypełnienie kart zgonu w oparciu o opis choroby lub nieszczęśliwego zdarzenia.

Kurs jest bezpłatny. Warunkiem uzyskania dostępu do szkolenia jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Kurs zakończony jest testem, przy czym zaliczenie testu jest warunkiem uzyskania imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia. Długość kursu oceniamy na około dwie godziny nauki, w tym realizację ćwiczeń i testu końcowego. Szkolenie aktywne będzie przez trzy tygodnie, dzięki czemu uczestnik będzie mógł w każdej chwili przerwać kurs i powrócić do niego w późniejszym momencie.

Dostęp do 1. edycji kursu będzie aktywny od 27 października do 18 listopada 2022 r. Nie ma limitu uczestników. Już teraz zapraszamy do rejestracji.

REJESTRACJA

Link do rejestracji: https://forms.office.com/r/QqY1NYp8zD

Aktualności

Projekt badawczy CMKP otrzymał dofinansowanie ABM

Projekt badania klinicznego pt. Leczenie farmakologiczne zaburzeń kompulsywnych zachowań seksualnych, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, otrzymał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych. Badanie będzie realizowane przez Klinikę Psychiatrii CMKP, w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty medyczne – badania typu head to head. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. […]

31.03.2023
Więcej
Aktualności

Wycofanie dwóch czasopism z bazy Web of Science Core Collection

Szanowni Państwo, na stronie wydawnictwa MDPI pojawiła się informacja, że od połowy lutego 2023 r. dwa tytuły tego wydawcy: International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) Journal of Risk and Financial Management (JRFM) nie będą już indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (WoS), ponieważ nie spełniły kryteriów indeksacji (https://www.mdpi.com/about/announcements/5536). Zaprzestanie indeksowania […]

29.03.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej

Dzisiaj w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Analiza czynników związanych z wystąpieniem pierwszego krwawienia po porodzie u kobiet karmiących piersią. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP. Serdecznie gratulujemy!

28.03.2023
Więcej