Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych

Uruchomiono zapisy na kursy kwalifikacyjne dla opiekunów medycznych, którzy zdobyli kwalifikacje w zawodzie w „starym” systemie, czyli rozpoczęli kształcenie przed 1 września 2021 r. i udzielają świadczeń w systemie ochrony zdrowia, realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadający na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”.

Kursy są opublikowane tutaj
https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=15&spe=252&ro=2&year=2023&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false

Projekt zakłada przeszkolenie 9000 osób. Kurs organizowany jest w formie hybrydowej i będzie trwał 260 godzin dydaktycznych (140 część teoretyczna i 120 część praktyczna). Jego celem jest podniesienie kwalifikacji opiekunów medycznych świadczących usługi medyczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.

Część teoretyczna będzie realizowana przez CMKP w formie e-learningowej, część praktyczna stacjonarnie na terenie całej Polski (lista miejsc zostanie opublikowana w późniejszym terminie). Udział w kursie kwalifikacyjnym jest bezpłatny. Dodatkowo uczestnik może otrzymać dofinansowanie do zakupu specjalistycznych podręczników oraz zwrot kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu na zajęcia praktyczne.

Część teoretyczną będzie można realizować równolegle z częścią praktyczną. Po zaliczeniu egzaminu  z części teoretycznej i części praktycznej uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

W celu wzięcia udziału w projekcie należy wypełnić i podpisać formularz rekrutacji oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych opublikowane na stronie https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html.

Dodatkowo należy dołączyć kopię dyplomu/certyfikatu/świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego (kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem o treści: „Oświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z oryginałem” oraz datą i podpisem kandydata) i przesłać listownie na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem: „Projekt REACT – opiekun medyczny”.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, projekt nr: POWR.07.01.00-00-0001/22. Program ma być realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji o projekcie https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/react-om-kurs-kwalifikacyjny-dla-opiekunow-medycznych

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 22.02.2024

Miło nam poinformować, że 22 lutego 2024 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Wilka z Kliniki Onkologii CMKP. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Całościowa ocena geriatryczna i kardio-onkologiczna jako czynniki predykcyjne u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych octanemabirateronu. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP. Promotorem […]

22.02.2024
Więcej
Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr. hab. n. med. Bohdana Lewartowskiego Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 1974-1981 Kierownika Zakładu Fizjologii Klinicznej w latach 1967-1999 odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Nabożeństwo żałobne odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godzinie 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. […]

21.02.2024
Więcej
Aktualności

Wiosenna Szkoła Prawa Medycznego

Zapraszamy na Wiosenną Szkołę Prawa Medycznego, która odbędzie się online 2 marca 2024 roku. W tym roku tematem wiodącym jest przyszłość zawodu farmaceuty. Pierwszy blok wykładów będzie dotyczył udzielania świadczeń zdrowotnych w aptece. Doktor nauk prawnych, lekarz Iwona Wrześniewska-Wal omówi temat „Farmaceuta jako samodzielny zawód medyczny”. Ustawa o zawodzie farmaceuty z 2020 r. zmieniła rolę […]

19.02.2024
Więcej