Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych

Uruchomiono zapisy na kursy kwalifikacyjne dla opiekunów medycznych, którzy zdobyli kwalifikacje w zawodzie w „starym” systemie, czyli rozpoczęli kształcenie przed 1 września 2021 r. i udzielają świadczeń w systemie ochrony zdrowia, realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadający na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”.

Kursy są opublikowane tutaj
https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=15&spe=252&ro=2&year=2023&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false

Projekt zakłada przeszkolenie 9000 osób. Kurs organizowany jest w formie hybrydowej i będzie trwał 260 godzin dydaktycznych (140 część teoretyczna i 120 część praktyczna). Jego celem jest podniesienie kwalifikacji opiekunów medycznych świadczących usługi medyczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.

Część teoretyczna będzie realizowana przez CMKP w formie e-learningowej, część praktyczna stacjonarnie na terenie całej Polski (lista miejsc zostanie opublikowana w późniejszym terminie). Udział w kursie kwalifikacyjnym jest bezpłatny. Dodatkowo uczestnik może otrzymać dofinansowanie do zakupu specjalistycznych podręczników oraz zwrot kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu na zajęcia praktyczne.

Część teoretyczną będzie można realizować równolegle z częścią praktyczną. Po zaliczeniu egzaminu  z części teoretycznej i części praktycznej uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

W celu wzięcia udziału w projekcie należy wypełnić i podpisać formularz rekrutacji oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych opublikowane na stronie https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html.

Dodatkowo należy dołączyć kopię dyplomu/certyfikatu/świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego (kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem o treści: „Oświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z oryginałem” oraz datą i podpisem kandydata) i przesłać listownie na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem: „Projekt REACT – opiekun medyczny”.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, projekt nr: POWR.07.01.00-00-0001/22. Program ma być realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji o projekcie https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/react-om-kurs-kwalifikacyjny-dla-opiekunow-medycznych

Aktualności

Neurosurgical Atlas – dostęp testowy

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do Neurosurgical Atlas. Test jest aktywny od 10 czerwca do 09 lipca 2024. Atlas neurochirurgiczny, najbardziej wszechstronne i wiarygodne źródło informacji technicznych dla neurochirurgii. Atlas prezentuje zaawansowane techniki neurochirurgiczne opracowane przez czołowych chirurgów poprzez najbardziej kompletną kolekcję multimediów, w tym: Ponad 1000 filmów operacyjnych z narracją, w których najlepsi chirurdzy wykonują […]

11.06.2024
Więcej
Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej