Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19

Serdecznie zapraszamy na darmowe „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, uruchomione w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych  przedstawicieli zawodów medycznych na terenie całego kraju.

Kursy przeznaczone są dla:

 • logopedów
 • dietetyków
 • elektroradiologów
 • pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych (za wyjątkiem diagnostów laboratoryjnych, dla których kursy organizuje w ramach Projektu KIDL)

Najbliższe kursy:

 1. dla logopedów – 28-29.11.2023
 2. dla dietetyków – 27-28.11.2023 
 3. dla elektroradiologów – 25-26.11.2023
 4. dla pozostałej kadry medycznej – 15-16.11.2023

Co uczestnik zyskuje dzięki udziałowi w szkoleniach organizowanych przez CMKP?

 • 16 punktów edukacyjnych
 • bezpłatny udział w kursie doskonalącym
 • dostęp online do materiałów szkoleniowych
 • dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie szkolenia do kwoty 400 zł/osobę

Więcej informacji o kursach: https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/kursy-podnoszace-kwalifikacje-kadry-medycznej

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej