Łatwiejszy dostęp do kursów dla logopedów, dietetyków i elektroradiologów

Szanowni Państwo,

informujemy, że od sierpnia 2023 roku w projekcie „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”mogą uczestniczyć wszystkie osoby posiadające właściwe wykształcenie dla danej grupy zawodowej, również zatrudnione poza systemem ochrony zdrowia oraz osoby nieaktywne zawodowo.

Przypominamy, że projekt skierowany jest do:

  • logopedów
  • dietetyków
  • elektroradiologów
  • pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych (za wyjątkiem diagnostów laboratoryjnych, dla których kursy organizuje KIDL)

Więcej informacji o projekcie znajduje się na podstronie REACT COV kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej.

Zapraszamy do udziału w kursach i korzystania z dofinansowania do zakupu specjalistycznych podręczników do kwoty 400 zł/os.

 

Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej