Opublikowane zostały programy trzech kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostały opublikowane programy trzech kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów zatwierdzone przez Ministra Zdrowia. Dotyczą one: szczepienia i badania kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19 i grypie, ale też wykonywania wybranych badań diagnostycznych oraz interpretacji wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii.

– Ustawa o zawodzie farmaceuty stworzyła możliwości prawne do świadczenia nowych usług przez farmaceutów – podkreśla prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. – Dziś jest ważny moment, bo na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów, zespoły ekspertów przygotowały programy trzech kursów kwalifikacyjnych. Poszerzają one zakres czynności farmaceuty o przeprowadzanie badań kwalifikacyjnych do szczepień oraz o wykonywanie niektórych badań diagnostycznych. Kursy kwalifikacyjne są nową formą kształcenia podyplomowego farmaceutów – dodaje prof. Ryszard Gellert.

Pierwszy kurs opublikowany na stronie CMKP dotyczy wykonywania badań diagnostycznych oraz interpretacji wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii. Przewidziany jest na 16 godzin dydaktycznych: po 8 godzin na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W trakcie szkolenia farmaceuta będzie mógł nauczyć się, jak dokonać pomiaru: ciśnienia krwi, tętna, pulsu, saturacji krwi, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie na potrzeby ustalenia BMI (ang. Body Mass Index) oraz WHR (ang. Waist-Hip Ratio, tj. stosunek obwodu talii do obwodu bioder).

Drugi z kursów dotyczy badania kwalifikacyjnego w celu ustalenia wskazań i przeciwskazań do  szczepienia przeciw grypie oraz technik wykonywania szczepienia. Ten kurs również będzie trwać 16 godzin dydaktycznych. Trzeci z kursów dotyczy badania kwalifikacyjnego w celu ustalenia wskazań i przeciwskazań do szczepienia przeciw COVID-19 oraz techniki wykonywania szczepienia. Zaplanowany jest także na 16 godzin dydaktycznych.

Ważne: Zgodnie z rozporządzeniem tylko farmaceuta posiadający co najmniej 12-miesięczny staż pracy w pełnym wymiarze w zawodzie farmaceuty, będzie mógł wnioskować o udział w kursach kwalifikacyjnych prowadzonych przez uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz CMKP.

Kurs kwalifikacyjny będzie realizowany w formie stacjonarnej oraz zdalnie. Każdy kurs kończy się egzaminem. Szczegółowy program kursów dostępny jest na stronie https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/farmaceuci/programy-kursow-kwalifikacyjnych-dla-farmaceutow

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej