Opublikowane zostały programy trzech kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostały opublikowane programy trzech kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów zatwierdzone przez Ministra Zdrowia. Dotyczą one: szczepienia i badania kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19 i grypie, ale też wykonywania wybranych badań diagnostycznych oraz interpretacji wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii.

– Ustawa o zawodzie farmaceuty stworzyła możliwości prawne do świadczenia nowych usług przez farmaceutów – podkreśla prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. – Dziś jest ważny moment, bo na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów, zespoły ekspertów przygotowały programy trzech kursów kwalifikacyjnych. Poszerzają one zakres czynności farmaceuty o przeprowadzanie badań kwalifikacyjnych do szczepień oraz o wykonywanie niektórych badań diagnostycznych. Kursy kwalifikacyjne są nową formą kształcenia podyplomowego farmaceutów – dodaje prof. Ryszard Gellert.

Pierwszy kurs opublikowany na stronie CMKP dotyczy wykonywania badań diagnostycznych oraz interpretacji wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii. Przewidziany jest na 16 godzin dydaktycznych: po 8 godzin na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W trakcie szkolenia farmaceuta będzie mógł nauczyć się, jak dokonać pomiaru: ciśnienia krwi, tętna, pulsu, saturacji krwi, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie na potrzeby ustalenia BMI (ang. Body Mass Index) oraz WHR (ang. Waist-Hip Ratio, tj. stosunek obwodu talii do obwodu bioder).

Drugi z kursów dotyczy badania kwalifikacyjnego w celu ustalenia wskazań i przeciwskazań do  szczepienia przeciw grypie oraz technik wykonywania szczepienia. Ten kurs również będzie trwać 16 godzin dydaktycznych. Trzeci z kursów dotyczy badania kwalifikacyjnego w celu ustalenia wskazań i przeciwskazań do szczepienia przeciw COVID-19 oraz techniki wykonywania szczepienia. Zaplanowany jest także na 16 godzin dydaktycznych.

Ważne: Zgodnie z rozporządzeniem tylko farmaceuta posiadający co najmniej 12-miesięczny staż pracy w pełnym wymiarze w zawodzie farmaceuty, będzie mógł wnioskować o udział w kursach kwalifikacyjnych prowadzonych przez uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz CMKP.

Kurs kwalifikacyjny będzie realizowany w formie stacjonarnej oraz zdalnie. Każdy kurs kończy się egzaminem. Szczegółowy program kursów dostępny jest na stronie https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/farmaceuci/programy-kursow-kwalifikacyjnych-dla-farmaceutow

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej