Program Mini-granty CMKP

Jedenaście projektów badawczych otrzymało dofinansowanie w III edycji konkursu na mini-granty Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.  W tym roku 19 wniosków starało się o takie finansowanie. Wszystkie zgłoszone projekty powstały w ramach współpracy naszych klinik i zakładów.

CMKP, by wspierać rozwój badań naukowych, zaczęło finansować małe projekty badawcze, tzw. mini-granty. O przyznanie takiego dofinansowania mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni CMKP. Mini-granty są przyznawane raz do roku na okres 12 miesięcy. Projekty muszą zakładać współpracę jednostki badawczej z kliniczną lub badawczą CMKP, z dopuszczalnym uzasadnionym udziałem podmiotów zewnętrznych.

Maksymalna wysokość mini-grantu wynosi 35 tys. zł.

Miło nam poinformować, że dzięki Programowi Mini-granty CMKP ukazała się pierwsza publikacja pod kierunkiem dr hab. n. med. Beaty Jurkiewicz, prof. CMKP, we współpracy Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej CMKP z Pracownią Biologii Molekularnej Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP. Artykuł pt.: Gene Expression Based Functional Differences between the Bladder Body and Trigonal Urothelium in Adolescent Female Patients with Micturition Dysfunction, ukazał się w Biomedicines; (IF=6,081).

Zapraszamy do udziału w programie, a beneficjentom życzymy sukcesów w realizacji projektów.

Więcej informacji https://www.cmkp.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/dzial-obslugi-dzialalnosci-naukowej-i-wspolpracy-z-zagranica/mini-granty-cmkp
Regulamin przyznawania mini-grantów znajduje się na stronie  https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Regulamin-przyznawania-mini-grantow-CMKP_2022-sig.pdf

Informacja o metaplazji

 

 

Aktualności

Granty szkoleniowe w ramach projektu POWER1

Szanowni Państwo Pula środków przeznaczonych na jednorazowe wsparcie w postaci grantów szkoleniowych na płatne formy samokształcenia  w ramach projektu POWER1 została wyczerpana. Niemniej nie wstrzymujemy naboru – wszystkie wnioski, które wpłyną do CMKP po 06.02.2023 r. zostaną skierowane na listę rezerwową. W przypadku pozyskania dodatkowych środków, CMKP będzie je sukcesywnie rozpatrywać wg kolejności wpływu. https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/otrzymaj-grant-szkoleniowy-na-platne-formy-samoksztalcenia

06.02.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 6 lutego 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Jolanty Kolasy. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Ocena wpływu modelu edukacyjnego „W trosce o słabe serce” na poziom wiedzy o chorobie i rozwój zachowań samoopieki w grupie chorych z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową. Promotorem pracy jest dr […]

06.02.2023
Więcej
Aktualności

Nowe programy specjalizacji – postępowanie kwalifikacyjne wiosna 2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził pierwszą część nowych programów specjalizacji, które będą obowiązywały lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w wyniku postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r. Programy znajdują się w zakładce Lekarze i lekarze dentyści. Wykaz dziedzin, których program specjalizacji został zatwierdzony: Alergologia Audiologia i foniatria Balneologia i medycyna […]

02.02.2023
Więcej