Program Mini-granty CMKP

Jedenaście projektów badawczych otrzymało dofinansowanie w III edycji konkursu na mini-granty Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.  W tym roku 19 wniosków starało się o takie finansowanie. Wszystkie zgłoszone projekty powstały w ramach współpracy naszych klinik i zakładów.

CMKP, by wspierać rozwój badań naukowych, zaczęło finansować małe projekty badawcze, tzw. mini-granty. O przyznanie takiego dofinansowania mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni CMKP. Mini-granty są przyznawane raz do roku na okres 12 miesięcy. Projekty muszą zakładać współpracę jednostki badawczej z kliniczną lub badawczą CMKP, z dopuszczalnym uzasadnionym udziałem podmiotów zewnętrznych.

Maksymalna wysokość mini-grantu wynosi 35 tys. zł.

Miło nam poinformować, że dzięki Programowi Mini-granty CMKP ukazała się pierwsza publikacja pod kierunkiem dr hab. n. med. Beaty Jurkiewicz, prof. CMKP, we współpracy Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej CMKP z Pracownią Biologii Molekularnej Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP. Artykuł pt.: Gene Expression Based Functional Differences between the Bladder Body and Trigonal Urothelium in Adolescent Female Patients with Micturition Dysfunction, ukazał się w Biomedicines; (IF=6,081).

Zapraszamy do udziału w programie, a beneficjentom życzymy sukcesów w realizacji projektów.

Więcej informacji https://www.cmkp.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/dzial-obslugi-dzialalnosci-naukowej-i-wspolpracy-z-zagranica/mini-granty-cmkp
Regulamin przyznawania mini-grantów znajduje się na stronie  https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Regulamin-przyznawania-mini-grantow-CMKP_2022-sig.pdf

Informacja o metaplazji

 

 

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej