Program Mini-granty CMKP

Jedenaście projektów badawczych otrzymało dofinansowanie w III edycji konkursu na mini-granty Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.  W tym roku 19 wniosków starało się o takie finansowanie. Wszystkie zgłoszone projekty powstały w ramach współpracy naszych klinik i zakładów.

CMKP, by wspierać rozwój badań naukowych, zaczęło finansować małe projekty badawcze, tzw. mini-granty. O przyznanie takiego dofinansowania mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni CMKP. Mini-granty są przyznawane raz do roku na okres 12 miesięcy. Projekty muszą zakładać współpracę jednostki badawczej z kliniczną lub badawczą CMKP, z dopuszczalnym uzasadnionym udziałem podmiotów zewnętrznych.

Maksymalna wysokość mini-grantu wynosi 35 tys. zł.

Miło nam poinformować, że dzięki Programowi Mini-granty CMKP ukazała się pierwsza publikacja pod kierunkiem dr hab. n. med. Beaty Jurkiewicz, prof. CMKP, we współpracy Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej CMKP z Pracownią Biologii Molekularnej Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP. Artykuł pt.: Gene Expression Based Functional Differences between the Bladder Body and Trigonal Urothelium in Adolescent Female Patients with Micturition Dysfunction, ukazał się w Biomedicines; (IF=6,081).

Zapraszamy do udziału w programie, a beneficjentom życzymy sukcesów w realizacji projektów.

Więcej informacji https://www.cmkp.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/dzial-obslugi-dzialalnosci-naukowej-i-wspolpracy-z-zagranica/mini-granty-cmkp
Regulamin przyznawania mini-grantów znajduje się na stronie  https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Regulamin-przyznawania-mini-grantow-CMKP_2022-sig.pdf

Informacja o metaplazji

 

 

Aktualności

W CMKP odbyło się Forum Młodych Naukowców

Ponad 100 osób wzięło udział w I Forum Młodych Naukowców, które w sobotę 3 czerwca odbyło się w zmodernizowanej, multimedialnej Aula Magna Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wydarzenie przygotowało Collegium Iuvenum, czyli forum wymiany doświadczeń działające w CMKP, do którego należy już ponad 200 młodych naukowców zatrudnionych w naszej uczelni. Collegium Iuvenum (CI), czyli organ doradczy […]

05.06.2023
Więcej
Aktualności

Dwoje pracowników CMKP zostało powołanych do Naczelnej Komisji Bioetycznej przy ABM

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Zakładu Geriatrii i Gerontologii Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP zostali 31 maja br. powołani przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych. Kadencja trwa cztery lata. – Przed członkami komisji ogromne wyzwanie – stworzenie standardu wydawania zgód i […]

31.05.2023
Więcej
Aktualności

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ku pamięci prof. Haliny Szwarc

Z okazji 100. rocznicy urodzin prof. Haliny Szwarc, patronki i założycielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku od ponad 45 lat działającego przy CMKP, 30 maja pod tablicą pamiątkową kwiaty złożyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz uczelni. W uroczystościach udział wzięli: syn prof. Haliny Szwarc – prof. Andrzej Szwarc razem z żoną Ewą Karpińską, prof. Wojciech Bik, zastępca […]

30.05.2023
Więcej