Program Mini-granty CMKP

Jedenaście projektów badawczych otrzymało dofinansowanie w III edycji konkursu na mini-granty Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.  W tym roku 19 wniosków starało się o takie finansowanie. Wszystkie zgłoszone projekty powstały w ramach współpracy naszych klinik i zakładów.

CMKP, by wspierać rozwój badań naukowych, zaczęło finansować małe projekty badawcze, tzw. mini-granty. O przyznanie takiego dofinansowania mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni CMKP. Mini-granty są przyznawane raz do roku na okres 12 miesięcy. Projekty muszą zakładać współpracę jednostki badawczej z kliniczną lub badawczą CMKP, z dopuszczalnym uzasadnionym udziałem podmiotów zewnętrznych.

Maksymalna wysokość mini-grantu wynosi 35 tys. zł.

Miło nam poinformować, że dzięki Programowi Mini-granty CMKP ukazała się pierwsza publikacja pod kierunkiem dr hab. n. med. Beaty Jurkiewicz, prof. CMKP, we współpracy Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej CMKP z Pracownią Biologii Molekularnej Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP. Artykuł pt.: Gene Expression Based Functional Differences between the Bladder Body and Trigonal Urothelium in Adolescent Female Patients with Micturition Dysfunction, ukazał się w Biomedicines; (IF=6,081).

Zapraszamy do udziału w programie, a beneficjentom życzymy sukcesów w realizacji projektów.

Więcej informacji https://www.cmkp.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/dzial-obslugi-dzialalnosci-naukowej-i-wspolpracy-z-zagranica/mini-granty-cmkp
Regulamin przyznawania mini-grantów znajduje się na stronie  https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Regulamin-przyznawania-mini-grantow-CMKP_2022-sig.pdf

Informacja o metaplazji

 

 

Aktualności

Rozpoczął się Kongres Medycyny Stylu Życia

30 września rozpoczął się 3. Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia pod hasłem: Ewolucja. Jego współorganizatorem jest Zakład Medycyny Stylu Życia CMKP. Wydarzenie potrwa trzy dni. – Jest mi bardzo miło, że medycyna stylu życia prężnie rozwija się w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego – mówi prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. – Większość problemów zdrowotnych jest następstwem złego stylu życia. Jeszcze 70 lat […]

30.09.2022
Więcej
Aktualności

Dwie nagrody w kategorii „Innowacje w szpitalu” dla klinik CMKP

Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP jest laureatem konkursu „Bezpieczny szpital przyszłości – Inspiracje 2021”. Kapituła konkursu w kategorii „Innowacje w szpitalu” doceniła projekt: Wdrożenie metod terapii wewnątrzmacicznej w Szpitalu Bielańskim w ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych. W finale konkursu znalazł się także projekt: Neuromodulacja u chorych dotkniętych nadaktywnością pęcherza moczowego realizowany w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym CMKP im. prof. Orłowskiego.  Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego oraz dr n. med. […]

29.09.2022
Więcej
Aktualności

Komunikaty MZ dotyczące szkolenia specjalizacyjnego

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komunikat w sprawie dokumentowania średniej ocen, którą należy wpisać na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-dokumentowania-sredniej-ocen-ktora-nalezy-wpisac-na-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego oraz komunikat w sprawie sposobu zmiany we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wyniku LEK/LDEK po uzyskaniu wyniku z sesji egzaminacyjnej jesień 2022 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-sposobu-zmiany-we-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego-wyniku-lekldek-po-uzyskaniu-wyniku-z-sesji-egzaminacyjnej-jesien-2022-r Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

28.09.2022
Więcej