Program Mini-granty CMKP

Jedenaście projektów badawczych otrzymało dofinansowanie w III edycji konkursu na mini-granty Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.  W tym roku 19 wniosków starało się o takie finansowanie. Wszystkie zgłoszone projekty powstały w ramach współpracy naszych klinik i zakładów.

CMKP, by wspierać rozwój badań naukowych, zaczęło finansować małe projekty badawcze, tzw. mini-granty. O przyznanie takiego dofinansowania mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni CMKP. Mini-granty są przyznawane raz do roku na okres 12 miesięcy. Projekty muszą zakładać współpracę jednostki badawczej z kliniczną lub badawczą CMKP, z dopuszczalnym uzasadnionym udziałem podmiotów zewnętrznych.

Maksymalna wysokość mini-grantu wynosi 35 tys. zł.

Miło nam poinformować, że dzięki Programowi Mini-granty CMKP ukazała się pierwsza publikacja pod kierunkiem dr hab. n. med. Beaty Jurkiewicz, prof. CMKP, we współpracy Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej CMKP z Pracownią Biologii Molekularnej Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP. Artykuł pt.: Gene Expression Based Functional Differences between the Bladder Body and Trigonal Urothelium in Adolescent Female Patients with Micturition Dysfunction, ukazał się w Biomedicines; (IF=6,081).

Zapraszamy do udziału w programie, a beneficjentom życzymy sukcesów w realizacji projektów.

Więcej informacji https://www.cmkp.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/dzial-obslugi-dzialalnosci-naukowej-i-wspolpracy-z-zagranica/mini-granty-cmkp
Regulamin przyznawania mini-grantów znajduje się na stronie  https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Regulamin-przyznawania-mini-grantow-CMKP_2022-sig.pdf

Informacja o metaplazji

 

 

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej