Mini-granty CMKP

W dniu 24 kwietnia 2023 roku, został ogłoszony czwarty konkurs na projekty badawcze, które mogą ubiegać się o finansowanie w ramach mini-grantów CMKP.

W zakładce edycja 2023, znajdą Państwo Regulamin konkursu wraz ze wzorami wymaganego Wniosku i Raportu. Projekty badawcze należy przygotować w formie wypełnionego Wniosku (Załącznik nr 1 do Regulaminu), zgodnie ze wszystkimi zawartymi w nim instrukcjami oraz Regulaminem konkursu. Bardzo prosimy o przesyłanie wypełnionych Wniosków drogą elektroniczną na adres nauka@cmkp.edu.pl

Ostateczny termin składania projektów upływa 31 maja 2023 r.