Mini-granty CMKP

W imieniu Pani Prof. dr hab. n. med. Ewy Hennig, Pełnomocnika Dyrektora ds. Współpracy Naukowej, informujemy o rozpoczętym konkursie na projekty badawcze, w ramach mini-grantów CMKP.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową. Wnioski prosimy przesyłać na adres nauka@cmkp.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania projektów badawczych i przystąpienia do konkursu.

Regulamin przyznawania mini-grantów CMKP

Zaproszenie do konkursu mini-granty CMKP

Wzór_raportu_2021_mini-grant CMKP

Wzór_wniosku_2020_mini-grant CMKP