Mini-granty CMKP

31 maja br. upłynął ostateczny termin składania wniosków w ramach II edycji konkursu mini-granty CMKP. Do tegorocznej edycji zgłoszono 10 projektów badawczych. Lista projektów ostatecznie zaakceptowanych do finansowania w ramach mini-grantów zostanie ogłoszona do dnia 31 lipca 2021 r.

Z kolei laureatom ubiegłorocznej edycji przypominamy o konieczności złożenia raportów do dnia 31 sierpnia 2021 r. Raporty prosimy przesyłać na adres nauka@cmkp.edu.pl

Zaproszenie do konkursu mini-granty CMKP_2021

Regulamin przyznawania mini-grantów CMKP_2021

Wzór wniosku_2021_mini-granty CMKP

Wzór raportu_2021_mini-granty

Wzór raportu za rok 2020