Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Doktoranta/Doktorantki, Stypendysty/Stypendystki w Pracowni Immunologii IMDiK PAN.

Termin składania ofert: 14.01.2024 r.
Numer postępowania: PI.110.3.2023
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: luty-marzec 2024 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl
Link do strony Pracowni Immunologii: https://www.imdik.pan.pl/pl/pracownie-badawcze/1289pracownia-immunologii

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS nr 2023/49/B/NZ7/03915 pt. „Zbadanie aktywacji proteaz w stymulowanych komórkach CAR-T w celu zidentyfikowania nowych biomarkerów do oceny ich skuteczności klinicznej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Pracowni Immunologii IMDiK PAN. Kierownikiem projektu jest dr. hab. Małgorzata Firczuk. Pracownia Immunologii jest nową, prężnie rozwijającą się jednostką naukową IMDiK PAN, skupiającą młodych naukowców oraz współpracującą z licznymi zespołami klinicznymi i badawczymi w Polsce i za granicą. Obecnie w Pracowni realizowanych jest dwanaście projektów finansowanych przez instytucje zewnętrzne. Poszukujemy Kandydata/Kandydatki z głęboką pasją do nauki, entuzjazmem do odkrywania nowych zjawisk oraz rozwijania wiedzy naukowej.

Więcej informacji o rekrutacji: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/wspolna-szkola-doktorska/rekrutacja 

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 22.02.2024

Miło nam poinformować, że 22 lutego 2024 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Wilka z Kliniki Onkologii CMKP. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Całościowa ocena geriatryczna i kardio-onkologiczna jako czynniki predykcyjne u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych octanemabirateronu. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP. Promotorem […]

22.02.2024
Więcej
Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr. hab. n. med. Bohdana Lewartowskiego Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 1974-1981 Kierownika Zakładu Fizjologii Klinicznej w latach 1967-1999 odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Nabożeństwo żałobne odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godzinie 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. […]

21.02.2024
Więcej
Aktualności

Wiosenna Szkoła Prawa Medycznego

Zapraszamy na Wiosenną Szkołę Prawa Medycznego, która odbędzie się online 2 marca 2024 roku. W tym roku tematem wiodącym jest przyszłość zawodu farmaceuty. Pierwszy blok wykładów będzie dotyczył udzielania świadczeń zdrowotnych w aptece. Doktor nauk prawnych, lekarz Iwona Wrześniewska-Wal omówi temat „Farmaceuta jako samodzielny zawód medyczny”. Ustawa o zawodzie farmaceuty z 2020 r. zmieniła rolę […]

19.02.2024
Więcej