Zmiana regulaminu dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych – POWER1

Informujemy, że 27 października 2022 r. zmianie uległ „Regulamin dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych”. W regulaminie wprowadzono konieczność rezerwacji środków na staż planowany do rozliczenia od stycznia 2023 r. tzn. uczestnik najpierw wnioskuje o rezerwację środków dzięki czemu uzyskuje gwarancję, iż dostępne będą środki na dofinansowanie do stażu (punkty 5-10 zaktualizowanego Regulaminu).

Zmiana ta wynika z faktu kończenia realizacji projektu w 2023 r. i w związku z tym wyczerpywania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie. Wnioskowanie o rezerwację pozwali uczestnikom mieć pewność, że w przypadku wyjazdu na staż poza miejscem zamieszkania będą mogli otrzymać dofinansowanie.

Więcej informacji oraz nowy regulamin znajdą Państwo na stronie: https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/dofinansowanie-stazy

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej