Zmiana regulaminu dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych – POWER1

Informujemy, że 27 października 2022 r. zmianie uległ „Regulamin dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych”. W regulaminie wprowadzono konieczność rezerwacji środków na staż planowany do rozliczenia od stycznia 2023 r. tzn. uczestnik najpierw wnioskuje o rezerwację środków dzięki czemu uzyskuje gwarancję, iż dostępne będą środki na dofinansowanie do stażu (punkty 5-10 zaktualizowanego Regulaminu).

Zmiana ta wynika z faktu kończenia realizacji projektu w 2023 r. i w związku z tym wyczerpywania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie. Wnioskowanie o rezerwację pozwali uczestnikom mieć pewność, że w przypadku wyjazdu na staż poza miejscem zamieszkania będą mogli otrzymać dofinansowanie.

Więcej informacji oraz nowy regulamin znajdą Państwo na stronie: https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/dofinansowanie-stazy

Aktualności

Projekt badawczy CMKP otrzymał dofinansowanie ABM

Projekt badania klinicznego pt. Leczenie farmakologiczne zaburzeń kompulsywnych zachowań seksualnych, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, otrzymał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych. Badanie będzie realizowane przez Klinikę Psychiatrii CMKP, w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty medyczne – badania typu head to head. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. […]

31.03.2023
Więcej
Aktualności

Wycofanie dwóch czasopism z bazy Web of Science Core Collection

Szanowni Państwo, na stronie wydawnictwa MDPI pojawiła się informacja, że od połowy lutego 2023 r. dwa tytuły tego wydawcy: International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) Journal of Risk and Financial Management (JRFM) nie będą już indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (WoS), ponieważ nie spełniły kryteriów indeksacji (https://www.mdpi.com/about/announcements/5536). Zaprzestanie indeksowania […]

29.03.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej

Dzisiaj w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Analiza czynników związanych z wystąpieniem pierwszego krwawienia po porodzie u kobiet karmiących piersią. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP. Serdecznie gratulujemy!

28.03.2023
Więcej