Zmiana regulaminu dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych – POWER1

Informujemy, że 27 października 2022 r. zmianie uległ „Regulamin dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych”. W regulaminie wprowadzono konieczność rezerwacji środków na staż planowany do rozliczenia od stycznia 2023 r. tzn. uczestnik najpierw wnioskuje o rezerwację środków dzięki czemu uzyskuje gwarancję, iż dostępne będą środki na dofinansowanie do stażu (punkty 5-10 zaktualizowanego Regulaminu).

Zmiana ta wynika z faktu kończenia realizacji projektu w 2023 r. i w związku z tym wyczerpywania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie. Wnioskowanie o rezerwację pozwali uczestnikom mieć pewność, że w przypadku wyjazdu na staż poza miejscem zamieszkania będą mogli otrzymać dofinansowanie.

Więcej informacji oraz nowy regulamin znajdą Państwo na stronie: https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/dofinansowanie-stazy

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

24 listopada 2022 r. w CMKP odbyły się dwie kolejne obrony rozpraw doktorskich.  Lek. Dorota Kulhawik z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Ocena przydatności wybranych technik tomografii komputerowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gojenia złamania kości łódeczkowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski. Lek. Monika […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, został wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. 18-19 listopada odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców z jednostek naukowych krajowych i zagranicznych. Zjazd odbył się pod Honorowymi Patronatami: Dyrektora […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Marciszka z Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory serca u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Mączewski, […]

23.11.2022
Więcej