Zmiana regulaminu dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych – POWER1

Informujemy, że 27 października 2022 r. zmianie uległ „Regulamin dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych”. W regulaminie wprowadzono konieczność rezerwacji środków na staż planowany do rozliczenia od stycznia 2023 r. tzn. uczestnik najpierw wnioskuje o rezerwację środków dzięki czemu uzyskuje gwarancję, iż dostępne będą środki na dofinansowanie do stażu (punkty 5-10 zaktualizowanego Regulaminu).

Zmiana ta wynika z faktu kończenia realizacji projektu w 2023 r. i w związku z tym wyczerpywania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie. Wnioskowanie o rezerwację pozwali uczestnikom mieć pewność, że w przypadku wyjazdu na staż poza miejscem zamieszkania będą mogli otrzymać dofinansowanie.

Więcej informacji oraz nowy regulamin znajdą Państwo na stronie: https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/dofinansowanie-stazy

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej