Dofinansowanie do staży specjalizacyjnych

Infografika
Plakat

Dokumenty rozliczeniowe wyślij do CMKP na adres:

CMKP, ul. Marymoncka 99/103
01‐813 Warszawa

dopisek: „Refundacja POWER 1”

Warunki dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas staży specjalizacyjnych

Uczestnicy projektu w ramach wsparcia procesu specjalizacji mogą otrzymać dofinansowanie kosztów dojazdu i powrotu oraz noclegu z tytułu uczestnictwa w stażach specjalizacyjnych organizowanych w ramach projektu na zasadach określonych w niżej zamieszczonym Regulaminie.

  1. Regulamin może ulec aktualizacji – prosimy na bieżąco sprawdzać czy nie nastąpiły zmiany (na dole strony Regulaminu podawana jest ostatnia data aktualizacji).
  2. Podstawowym dokumentem do rozliczenia wydatków jest „Karta rozliczeniowa” wraz z dokumentami (bilety, faktury, oświadczenia).
  3. Dofinansowanie wynosi 350 zł/dzień stażu.

Pytania prosimy kierować na adres dofinansowanieUE@cmkp.edu.pl