Dofinansowanie do staży specjalizacyjnych

Szanowni Państwo,
informujemy, że pula środków przeznaczonych na dofinansowanie staży w ramach projektu POWER1, przeznaczonych na 2023 r. została wyczerpana.

Nabór Wniosków o rezerwację środków na staż jest ciągły a wnioski, na które nie było możliwe dokonanie rezerwacji trafią na listę rezerwową.

W przypadku pozyskania środków, CMKP będzie sukcesywnie rozpatrywać wnioski o rezerwację środków z listy rezerwowej wg kolejności ich wpływu.

W związku z powyższym, nadal zachęcamy do wysyłania Wniosków o rezerwację środków na staż (zał. 1a do Regulaminu dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych) na adres e-mail stazepower1@cmkp.edu.pl.

Infografika
Plakat

Dokumenty rozliczeniowe wyślij do CMKP na adres:

CMKP, ul. Marymoncka 99/103
01‐813 Warszawa

dopisek: „Refundacja POWER 1”

Warunki dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas staży specjalizacyjnych

Uczestnicy projektu w ramach wsparcia procesu specjalizacji mogą otrzymać dofinansowanie kosztów dojazdu i powrotu oraz noclegu z tytułu uczestnictwa w stażach specjalizacyjnych organizowanych w ramach projektu na zasadach określonych w niżej zamieszczonym Regulaminie.

  1. Regulamin może ulec aktualizacji – prosimy na bieżąco sprawdzać czy nie nastąpiły zmiany (na dole strony Regulaminu podawana jest ostatnia data aktualizacji).
  2. Podstawowym dokumentem do rozliczenia wydatków jest „Karta rozliczeniowa” wraz z dokumentami (bilety, faktury, oświadczenia).
  3. Dofinansowanie wynosi 350 zł/dzień stażu.

Pytania prosimy kierować na adres dofinansowanieUE@cmkp.edu.pl