Mini-granty edycja II – wyniki konkursu

W roku 2021 wpłynęło 10 wniosków, 5 projektów uzyskało finansowanie na łączną kwotę 145 822 zł:

  1. dr hab. Jakub Dobruch„Profilowanie molekularne raka gruczołu krokowego u chorych leczonych radykalnie z jego powodu: małe niekodujące RNA jako markery”30 000 zł;

  2. dr Natalia Żeber-Lubecka„Ocena różnic składowych mikroflory szyjki macicy, związanych z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz występowaniem śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN), z wykorzystaniem sekwencjonowania regionów hiperzmiennych bakteryjnego genu 16S rRNA”26 000 zł;

  3. dr Karolina Hanusek „Wpływ hormonów tarczycy na progresję zmian preneoplastycznych w komórkach nabłonka gruczołu piersiowego”29 822 zł;

  4. dr Anna Litwiniuk„Morfologiczna, immunologiczna i genetyczna charakterystyka okołoguzowej tkanki tłuszczowej w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego – poszukiwanie nowych celów terapeutycznych”30 000 zł;

  5. dr hab. Irena Walecka-Herniczek, prof. CMKP„Identyfikacja szczepów bakterii kwasu mlekowego (LAB) wykazujących zdolność do hamowania proliferacji keratynocytów, w celu opracowania preparatu probiotycznego wspomagającego leczenie łuszczycy”30 000 zł.