Mini-granty edycja III – wyniki konkursu

W roku 2022 wpłynęło 19 wniosków, 11 projektów uzyskało finansowanie na łączną kwotę 347 763 zł:

 1. dr Maria Kulecka„Ocena zmian składu jelitowej mikroflory bakteryjnej u myszy szczepu C57BL/6NTac pozbawionych genu Marc1 lub Marc2 w warunkach nadpodaży energetycznej”34 157 zł;

 2. dr hab. Michał Mączewski, prof. CMKP – „Czy trispirofosforan mioinozytolu poprawia czynność prawej komory serca i zmniejsza śmiertelność w modelu nadciśnienia płucnego wywołanego monokrotaliną u szczura? Rola angiogenezy i hipoksji”29 000 zł;

 3. prof. dr hab. Wacław Kochman – „Próba określenia czynników wywołujących ostry zespół wieńcowy u chorych z małopłytkowością”18 500 zł;

 4. prof. dr hab. Ryszard Gellert – „Badanie niezależnego od SGLT2 mechanizmu działania flozyn z wykorzystaniem modelu in vivo C. Elegans”35 000 zł;

 5. dr hab. Michał Ciebiera, prof. CMKP „Analiza metagenomiczna mikroflory jelitowej, szyjki i jamy macicy u kobiet z mięśniakami macicy”34 120 zł;

 6. dr hab. Sławomir Poletajew, prof. CMKP „Rola ftalanów w patogenezie kamicy moczowej”35 000 zł;

 7. dr hab. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, prof. CMKP„Analiza mikrobiomu i metabolomu kobiet ciężarnych w zależności od przybytku masy ciała w ciąży oraz ich związku z funkcją wydzielniczą tkanki tłuszczowej i profilem cytokin34 922 zł;

 8. dr Damian Mielecki„Charakterystyka proteomu uropatogennego szczepu Escherichia coli ze szczególnym uwzględnieniem szlaków odpowiedzi na stres: SOS, OxyR oraz SoxRS”33 840 zł;

 9. mgr inż. Sylwia Pabian-Jewuła„Rola osi G-CSF/G-CSFR w aktywności i funkcji makrofagów”29 935 zł;

 10. mgr Magdalena Bandyszewska„Aktywacja inflamasomu w odpowiedzi na infekcję komórek THP1 pseudocząsteczkami wirusa SARS-CoV-2”33 757 zł;

 11. dr Tomasz Imiela„Ocena wpływu stężenia wybranych biomarkerów funkcji nefronu na rozwój diuretykooporności u chorych z zaostrzeniem niewydolności serca”29 532 zł.