Aktualne konkursy

Szukamy naukowców zainteresowanych patofizjologią chorób układu krążenia

Zapraszamy doktorantów i stypendystów do udziału w konkursie w projekcie badawczym pt. Mechanizmy i potencjał terapeutyczny blokowania SGLT2/SGLT1 i NHE-1 w szczurzym modelu niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Wpływ płci na rozwój dysfunkcji rozkurczowej i skuteczność leczenia. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 23.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego poszukuje osoby do pracy na stanowisku doktoranta(ki) w Zakładzie Fizjologii Klinicznej CMKP na okres 39 miesięcy w celu realizacji projektu badawczego pt.: Mechanizmy i potencjał terapeutyczny blokowania SGLT2/SGLT1 i NHE-1 w szczurzym modelu niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Wpływ płci na rozwój dysfunkcji rozkurczowej i skuteczność leczenia. Kierownikiem projektu jest dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP.

Pliki do pobrania [PDF w załączeniu]: