Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów prowadzoną przez CMKP

W celu uzyskania wpisu na listę kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji, prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego należy wypełnić formularz „Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego”.

Podmiot zamierzający prowadzić kurs objęty programem danej specjalizacji przesyła ww. formularz do CMKP, w terminie do dnia 1 października każdego roku, wraz z załączoną opinią konsultanta krajowego w dziedzinie, dla której przeznaczony jest kurs.

Do momentu uruchomienia procedur dotyczących kursów specjalizacyjnych związanych z wejściem w życie SMK (Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, który wprowadza przejście z papierowej do elektronicznej formuły ewidencji procesu kształcenia podyplomowego), CMKP przyjmuje wypełnione formularze zgłoszeniowe kursów w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.

Zakres aktualnie wymaganych informacji określa art.19g ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 125)

Zeskanowane wnioski, wypełnione w sposób czytelny, z załączoną pozytywną opinią konsultanta krajowego należy przesyłać na adres wnioski@cmkp.edu.pl. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego pliki powinny być zeskanowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w formacie PDF.

Formularze zgłoszeniowe kursów:

Formularz zgłoszeniowy/wniosek kurs specjalizacyjny 2021

Formularz zgłoszeniowy/wniosek kurs doskonalący 2021

Dodatkowe informacje dotyczące zgłaszania kursów:

Ważny komunikat dla organizatorów kursów (z dnia 2015-03-19)