Modułowe programy specjalizacji lekarsko-dentystycznych 2023

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA (0781)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji, periodontologii, protetyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, stomatologii zachowawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej, epidemiologii, zdrowia publicznego

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii stomatologicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA (0704)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii stomatologicznej_przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


ORTODONCJA (0782)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ORTODONCJI dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ORTODONCJI dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej lub dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowej, chirurgii szczękowo-twarzowej, periodontologii, protetyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, epidemiologii, zdrowia publicznego lub dla lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii dziecięcej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


PERIODONTOLOGIA (0783)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PERIODONTOLOGII dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PERIODONTOLOGII dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii ogólnej lub dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie periodontologii_przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


PROTETYKA STOMATOLOGICZNA (0784)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej oraz dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie protetyki stomatologicznej_przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


STOMATOLOGIA DZIECIĘCA (0785)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub periodontologii, lub protetyki stomatologicznej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie ortodoncji
 5. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją
 6. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii lub zdrowia publicznego

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii dziecięcej_przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ (0786)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


EPIDEMIOLOGIA (0710)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie EPIDEMIOLOGII dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty
 2. Program specjalizacji w dziedzinie EPIDEMIOLOGII dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I lub II stopnia , lub tytuł specjalisty

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii_przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

 


ZDROWIE PUBLICZNE (0730)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ZDROWIA PUBLICZNEGO dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ZDROWIA PUBLICZNEGO dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publiczneg_przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024