Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii

Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii specjalizuje się w leczeniu zmian urazowych i pourazowych stawów, ze szczególnym uwzględnieniem stawu łokciowego.
W Klinice działają zespoły specjalizujące się w leczeniu rekonstrukcyjnym, zarówno problemów ortopedycznych, jak i pourazowych:

 • stawu ramiennego
 • nadgarstkowego i ręki
 • stawu kolanowego
 • stawu skokowego i stopy
  z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik w tym artroskopii.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock
tel./fax: 22-7885-675, 22-7794-031/9 w.481
e-mail: kchu@cmkp.edu.pl

Struktura Jednostki

Klinika składa się z trzech oddziałów III, IV, V
Liczba łóżek 103

Działalność dydaktyczna

Klinika posiada akredytację – 14 miejsc specjalizacyjnych.
Działalność dydaktyczna odbywa się m.in. w ramach kursów organizowanych w Klinice (ok. 13 kursów rocznie),  wysoko ocenianych przez uczestników. Klinika realizuje liczne granty badawcze, zaś pracownicy Kliniki biorą udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.

Działalność naukowa

Główne kierunki badawcze

 • Patologia i chirurgia stawu ramiennego, łokciowego, nadgarstka, stawu biodrowego, kolana, stopy, zaburzeń zrostu kostnego, regeneracji chrząstki i łąkotek.
 • Techniki małoinwazyjne (artroskopie).

Granty:

 1. Prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie efektywności czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego w trakcie rekonstrukcji obrąbka stawowego biodra.
 1.  Prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie efektywności technik stymulacji szpiku kostnego (mikrozłamania) w chirurgii naprawczej łąkotek
 1.  Prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie efektywności czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego oraz rekombinowanych czynników wzrostu w pierwotnym zaopatrzeniu uszkodzeń łąkotek.
 1. Wpływ zmienności budowy więzozrostu piszczelowo-strzałkowego na ryzyko jego uszkodzenia.

Działalność lecznicza

Zakres działań diagnostyczno-terapeutycznych:

 • diagnostyka obrazowa, rehabilitacja w oddziale, podawanie czynników wzrost PRP, zabiegi operacyjne,
 • zabiegi z zakresu chirurgii urazowej,
 • leczenie powikłań po zabiegach operacyjnych,
 • leczenie operacyjne przykurczy stawu łokciowego i wykonywanie endoprotezoplastyki głowy kości,promieniowej,
 • implantowanie endoprotez stawu łokciowego w przypadkach nieodwracalnych deformacji, zmian zwyrodnieniowych i reumatoidalnego zapalenia stawów,
 • chirurgia nadgarstka i ręki, w tym leczenie małoinwazyjne techniką artroskopową,
 • Klinika wykonuje endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego oraz małoinwazyjne zabiegi ortopedyczne:
  – artroskopową rekonstrukcję więzadeł stawu kolanowego,
  – artroskopowe leczenie stawu biodrowego i skokowo-goleniowego.

Co wyróżnia jednostkę ?

Klinika specjalizuje się w leczeniu zmian urazowych i pourazowych stawów, ze szczególnym uwzględnieniem stawu łokciowego.
W dziedzinie leczenia stawu łokciowego osiągnięcia Kliniki dorównują najlepszym ośrodkom światowym. Posiadamy szerokie doświadczenie w leczeniu problemów pourazowych stawu łokciowego (przykurcze), wykonujemy endoprotezoplastyki częściowe i całkowite oraz leczenie artroskopowe. Endoproteza wszczepiana podczas endoprotezoplastyki głowy kości promieniowej jest dziełem lekarzy z Kliniki, powstałym we współpracy z naukowcami Politechniki Warszawskiej, posiadająca patent oraz certyfikat europejski. Jest również stosowana z powodzeniem za granicą.

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

Patenty

 1. Endoproteza kości promieniowej. Numer zgłoszenia 310102. Data zgłoszenia 21.08 1995. Opis patentowy PL 176219 B1. O udzieleniu patentu ogłoszono 31.05.1999, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Twórcy wynalazku: Krzysztof Kędzior, Stanisław Pomianowski, Konstanty Skalski; Warszawa, PL.
 2. Endoproteza głowy kości promieniowej. Numer zgłoszenia P.317339. Data zgłoszenia 5.12.1996. Opis patentowy PL 179843 B1. O udzieleniu patentu ogłoszono 30.11.2000, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Twórcy wynalazku: Krzysztof Kędzior, Stanisław Pomianowski, Konstanty Skalski, Wojciech Święszkowski, Władysław Kolbrecki; Warszawa, PL.
 3. Zgłoszenie Patentowe UPRP Nr P-378016, Politechnika Warszawska, Endoproteza głowy kości promieniowej stawu łokciowego, 08.11.2005. Baranowski, R. Grygoruk, K. Kędzior, S. Pomianowski, K. Skalski.

Certyfikaty

 1. CE Marking of Conformity, number 2061048CE01, Medical devices, April 12,      007, 0344, Radial Head Prosthesis, KEMA Medical, KEMA Quality B. V.,Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The  Netherlands. Po raz pierwszy w Polsce uzyskany certyfikat europejski na endoprotezę w tym przypadku endoprotezę Bipolarną głowy kości promieniowej  własnego pomysłu.
 1. 12.03.2012r – Uzyskano wzór użytkowy na endoprotezę głowy kości promieniowej z nasadką metaliczną na jej główkę oraz pierścieniowy sposób montażu główki. Nr P  378016 współtwórca Stanisław Pomianowski, pozostali współtwórcy: Baranowski Andrzej, Grugoruk Roman, Kędzior Krzysztof, Skalski Konstanty. W/w wzór wydał Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

 Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski 

– Nagroda Indywidualna II° Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za osiągnięcia organizacyjne Warszawa dnia 29 października 2008r. Nagroda za opracowanie i wdrożenie wynalazku – endoprotezy głowy kości promieniowej.

– Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi
– Odznaczenie Medalem Moskwy 2013 r.
– Odznaczenie Medalem 40-lecia SPSK Grucy 2013 r.
– Odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi w dniu 13.11.2013 r.
– Odznaczenie z rąk Prezesa PTOiTr
– Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii (przyznane 12.11.2013 r.).
– Odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej 2016 r.

Pracownicy

dr hab. n. med. Rafał Kamiński, prof. CMKP – kierownik kliniki

Profesor CMKP
prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
dr hab. n. med.  Andrzej Boszczyk, prof. CMKP
dr n. med. Bartłomiej Kordasiewicz, prof. CMKP

Wykładowca
Filip Kucharczyk

Starszy wykładowca
dr n. med. Piotr Zakrzewski