Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa
e-mail:bnppn@cmkp.edu.pl

Pracownicy:

dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska- Kaczyńska, prof. CMKP – kierownik Kliniki

Asystent
lek. Agnieszka Lewandowska
lek. Grzegorz Ziółkowski

Adiunkt
dr n. med. Robert Brawura-Biskupski-Samaha
dr n. med. Beata Rebizant

Wykładowca
lek. Adam Krysiak
dr n. med. Marcin Woźniewicz