Klinika Rehabilitacji

Nowoczesna klinika rehabilitacji ortopedycznej położona w otoczeniu 100-letniego lasu w Otwocku:

  • poradnia i rehabilitacja ambulatoryjna w ramach umowy z NFZ;
  • pobyty rehabilitacyjne w ramach umowy z NFZ;
  • turnusy wczesnej rehabilitacji powypadkowej ZUS;
  • laboratorium chodu, diagnostyka funkcjonalna;
  • działalność dydaktyczno-naukowa w ramach CMKP.

Kierownik kliniki:

dr hab n. med. Małgorzata Łukowicz, prof CMKP
e-mail: malgorzata.lukowicz@cmkp.edu.pl

Asystent:

lek. Wojciech Dobroński
dr n. med. Anna Mierzyńska
Łukasz Wilgocki

Dane teleadresowe:

SPSK im prof. Adama Grucy ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock
tel.: 22 779 40 31 wew. 425
e-mail: kl.rehabilitacji@spskgruca.pl

Reportaż z I konferencji - Jak nauczać rehabilitacji?

16 czerwca 2023 r. odbyła się konferencja JAK NAUCZAĆ REHABILITACJI? Eksperci dyskutowali o tym, jak niezbędna w dochodzeniu do zdrowia jest odpowiednia rehabilitacja, a także co należy zmienić, aby była ona bardziej dostępna dla pacjentów. Zadaliśmy uczestnikom pytania na tematy związane z konferencją, jak istotną i potrzebną specjalizacją jest rehabilitacja medyczna. Zapraszamy do wysłuchania ich wypowiedzi.