Klinika Rehabilitacji

SPSK im prof. Adama Grucy
ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock

tel:  22 779 40 31 wew. 324
e-mail: kl.rehabilitacji@spskgruca.pl
kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP
mlukowicz@cmkp.edu.pl