Klinika Rehabilitacji

SPSK im prof. Adama Grucy
ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock

tel:  22 779 40 31 wew. 425
e-mail: kl.rehabilitacji@spskgruca.pl

Pracownicy

dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP – kierownik kliniki
mlukowicz@cmkp.edu.pl

Asystent
lek. Wojciech Dobroński
dr n. med. Anna Mierzyńska
Łukasz Wilgocki