Zasady finansowania

Główne działania finansowane w projekcie:

  • organizacja pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych w modułach specjalistycznych oraz jednolitych wymaganych w danej dziedzinie objętej projektem;
  • organizacja wybranych kursów specjalizacyjnych z modułów podstawowych wymaganych dla dziedzin objętych projektem;
  • organizacja ok. 50 kursów z zakresu komunikacji oraz wykonywania wybranych specjalistycznych procedur medycznych lub diagnostycznych;
  • dofinansowane kosztów związanych z udziałem lekarzy-uczestników projektu w krajowych i zagranicznych konferencjach szkoleniowych;
  • udzielanie wsparcia finansowego z tytułu poniesionych kosztów udziału w kursach i stażach specjalizacyjnych oraz innych formach samodoskonalenia zawodowego.

Rodzaje wsparcia finansowego udzielane specjalizującemu się lekarzowi ze środków projektu FERS1:

Kursy:
390 zł/dzień – kwota przeznaczona na sfinansowanie udziału lekarza w kursach specjalizacyjnych, realizowanych w formie stacjonarnej – na sfinansowanie kosztów noclegu i podróży
50 zł/dzień – kwota przeznaczona na dofinansowanie do wyżywienia w takcie kursu stacjonarnego w przypadku gdy organizator nie zapewnił cateringu

Staże:
Do 10 tys. zł– limit dofinansowania za staż podstawowy i każdy kolejny staż kierunkowy/fakultatywny (390 zł/dzień – na dofinansowanie noclegów i dojazdów podczas staży specjalizacyjnych realizowanych poza miejscem zamieszkania)

Inne formy doskonalenia zawodowego dla specjalizujących się lekarzy (Regulamin wkrótce):
Do 3 500 zł – kwota przeznaczona na  sfinansowanie kosztów opłat wpisowych, podróży i noclegu w dodatkowych formach samodoskonalenia (kursy doskonalące, konferencje, sympozja krajowe i zagraniczne.

Belka z logo Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, flagą Rzeczypospolitej Polskiej, flagą Unii Europejskiej z podpisem Dofinansowane przez Unię Europejską i logo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego