Zasady finansowania

Główne działania finansowane w projekcie:

  • organizacja pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych w modułach specjalistycznych oraz jednolitych wymaganych w danej dziedzinie objętej projektem;
  • organizacja wybranych kursów specjalizacyjnych z modułów podstawowych wymaganych dla dziedzin objętych projektem;
  • organizacja ok. 50 kursów z zakresu komunikacji oraz wykonywania wybranych specjalistycznych procedur medycznych lub diagnostycznych;
  • dofinansowane kosztów związanych z udziałem lekarzy-uczestników projektu w krajowych i zagranicznych konferencjach szkoleniowych;
  • udzielanie wsparcia finansowego z tytułu poniesionych kosztów udziału w kursach i stażach specjalizacyjnych oraz innych formach samodoskonalenia zawodowego.

Rodzaje wsparcia finansowego udzielane specjalizującemu się lekarzowi ze środków projektu POWER1:

  • 390 zł/dzień – na dofinansowanie dojazdów i noclegów podczas staży specjalizacyjnych realizowanych poza miejscem zamieszkania;
  • 20 tys. zł – limit dofinansowania za staż podstawowy;
  • 10 tys. zł– limit dofinansowania za każdy kolejny staż kierunkowy/fakultatywny;
  • 3 500 zł – kwota przeznaczona na  sfinansowanie kosztów opłat wpisowych, podróży i noclegu w dodatkowych formach samodoskonalenia (kursy doskonalące, konferencje, sympozja krajowe i zagraniczne;
  • 390 zł/dzień – kwota przeznaczona na sfinansowanie udziału lekarza w kursach specjalizacyjnych, realizowanych w formie stacjonarnej – na sfinansowanie kosztów podróży i noclegu.
Belka z logo Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, flagą Rzeczypospolitej Polskiej, flagą Unii Europejskiej z podpisem Dofinansowane przez Unię Europejską i logo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego