Grupy docelowe i warunki udziału w projekcie i kursach UE

W projekcie może wziąć udział każdy lekarz, który realizuje specjalizację w tzw. „trybie modułowym” w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju:

 1. choroby wewnętrzne,
 2. medycyna rodzinna,
 3. chirurgia ogólna,
 4. pediatria,
 5. geriatria,
 6. psychiatria,
 7. psychiatria dzieci i młodzieży,
 8. onkologia kliniczna,
 9. chirurgia onkologiczna,
 10. radioterapia onkologiczna,
 11. patomorfologia,
 12. hematologia.

Lekarze zobowiązani są jednorazowo do rejestracji udziału w projekcie, tj.

Aby wziąć udział w kursach realizowanych w ramach Projektu pn. „Wspieranie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski (FERS1)”, nr FERS.01.12-IP.07-0001/23 konieczne jest:

 1. Złożenie dokumentów potwierdzających realizowaną specjalizację, tj.:
  1. wyciągu z systemu SMK – zakładka dane specjalizacji (print screen);
   lub
  2. skanu Karty specjalizacji/szkolenia specjalizacyjnego, zawierających nie więcej niż informację o:
   • realizowanej specjalizacji,
   • dacie rozpoczęcia specjalizacji,
   • planowanej dacie zakończenia specjalizacji.
 1. Wypełnienie oraz podpisanie załącznika nr 1 do „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FERS1” zawierającego niezbędne dane wymagane w celu sprawozdawczości w Projekcie, zawierającego także deklarację dobrowolnego udziału w projekcie.
 2. Zapoznanie się z Informacjami o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącymi załączniki nr 2, 2a oraz 2b.

Dokumenty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: rejestracjafers1@cmkp.edu.pl

Belka z logo Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, flagą Rzeczypospolitej Polskiej, flagą Unii Europejskiej z podpisem Dofinansowane przez Unię Europejską i logo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego