Grupy docelowe i warunki udziału w projekcie i kursach UE

W projekcie może wziąć udział każdy lekarz, który realizuje specjalizację w tzw. „trybie modułowym” w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju:

 1. choroby wewnętrzne,
 2. medycyna rodzinna,
 3. chirurgia ogólna,
 4. pediatria,
 5. geriatria,
 6. psychiatria,
 7. psychiatria dzieci i młodzieży,
 8. onkologia kliniczna,
 9. chirurgia onkologiczna,
 10. radioterapia onkologiczna,
 11. patomorfologia,
 12. hematologia.

Lekarze zobowiązani są jednorazowo do rejestracji udziału w projekcie, tj.

a) Wyrażenia deklaracji dobrowolnego udziału w Projekcie;

b) Zapoznania się z Informacjami o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącymi załączniki nr 1, 1a oraz 1b;

c) Podania niezbędnych danych wymaganych w celu sprawozdawczości w Projekcie wskazanych w załączniku nr 2;

d) Załączenia dokumentów potwierdzających realizowaną specjalizację, tj. wyciągu z systemu SMK (print screen) lub scanu Karty specjalizacji/szkolenia specjalizacyjnego, zawierających nie więcej niż informację o: realizowanej specjalizacji, dacie rozpoczęcia oraz planowanej dacie zakończenia specjalizacji;

e) Dokumenty należy składać w formie online na adres: projektfers1@cmkp.edu.pl.

Załączniki do pobrania

Belka z logo Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, flagą Rzeczypospolitej Polskiej, flagą Unii Europejskiej z podpisem Dofinansowane przez Unię Europejską i logo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego